[Nettavisen]: At det å ha bil i Norge er en stor utgift for mange, er ingen hemmelighet. 

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV) går hvert år gjennom tall for å finne ut hvor mye bilen faktisk koster deg.

Ifølge årets rapport har totale årlig bilkostnader blitt marginalt redusert fra 2015 til 2016, men det er ikke tvil om at bilhold likevel er svindyrt i Norge.

Verditap utgjør fortsatt den største delen av kostnader ved å eie nybil, og jo dyrere bil - jo større verditap.

For en bil med en nypris på 175.000 kroner, utgjør verditapet cirka en fjerdedel av kostnadene. For en bil med en nypris på 765.000 kroner kan de utgjøre så mye som halvparten av den årlige kostnaden.

Verditapet påvirkes spesielt av den årlige kjørelengden.

Andre kostnader som er tatt med i regnestykket til OFV er forsikring, årsavgift, vedlikehold, drivstoff og bompenger.

Rapporten har gjort flere utregninger basert på nypris for biler i forskjellige klasser. Både bensin og dieselbiler er tatt med. Kalkylene er regnet med forskjellige kjørelengder: 10.000 kilometer, 15.000 kilometer, 20.000 kilometer og 30.000 kilometer. Side3 har valgt å fokusere på 10.000 og 15.000 kilometer.

Redaktør for rapporten er Jan Petter Røssevold. Han er markedssjef i OFV. TilSide3 sier Røssevold at en liten redusering i kostnaden til tross, det er fortsatt veldig dyrt med bil her til lands.

- At det å eie bil i Norge fremdeles er dyrt, er hevet over enhver tvil.

- Hvordan er prisnivået sammenlignet med andre land i Europa, og da spesielt Norden?

- Det har vi ikke tatt med i denne undersøkelsen, men at prisnivået på bilhold i Norge er veldig høyt sammenlignet med andre land i Europa er sikkert. Vi har høyere engangsavgifter enn mange andre land kjøp av ny bil. Engangsavgiftene er en del av nybilprisen, og er således utgangspunkt for videre avskrivning (verditap, red. anm.). Alle tallene vi presenterer i vår publikasjoner er basert på gjennomsnittspriser. Vi har ikke lagt vekk på spesifikke merker eller modeller, sier Røssevold.

Fokuset til rapporten har også vært på nybil og ikke bruktbil.

- Kostnadsstrukturen er noe annerledes ved bruktbil. Det er mer et marked som bestemmer prisen, og variasjonene kan være store. For eksempel kan tidspunktet i året når du velger å selge bilen ha noe å si for prisen. Dessuten er det markedet som bestemmer - modell og merke har mye å si. I tillegg kan kjøremønster, slitasje og andre individuelle forskjeller utgjøre en større forskjell på biler som ellers var like i utgangspunktet. Den virkelige kostnaden bilen har hatt for deg, får du ikke vite får du har solgt den.

For alle bilprisene tatt med i testen, kan kjørelengde utgjøre store prisforskjeller. For en nypris til 175.000 kroner, kan 10.000 eller 15.000 kilometer utgjøre en kostnadsforskjell på over 12.000 kroner i året.

For personer med dieselbil, er regnestykket noe billigere. En ny dieselbil til 175.000 kroner, utgjør utgifter på 42.957 kroner i året med en kjørelengde på 10.000 kilometer. For 15.000 kilometer er prislappen 54.795 kroner.

Går man til mellomklasse, der nypris er satt på 393.000 kroner, er forskjellene enda større målt i kilometeravstand. Her koster en kjørelengde på 10.000 kilometer deg 74.282 kroner i året, mens 15.000 kilometer kan føre til kostnader på 94.677 kroner.

Rapporten viser at at med 15.000 kilometer i kjørelengde og en nybil i mellomklassen, koster det en familie cirka 7890 kroner i måneden. Det blir 6,31 kroner kilometeren.

- Dette er jo en høy kostnad for mange familier, men på den annen side har det alltid vært kostbart for en familie å eie bil i Norge. Bil er jo en prioriteringssak for veldig mange familier, sier markedsjefen.

Dieselbil i mellomkassen har utgifter på henholdsvis 71.650 kroner og 90.729 kroner i året ved 10.000 og 15.000 kilometer.

Luksusbil er dyrt

For de som tar seg råd til biler over 765.000 kroner, løper utgiftene i året fort på 100.000 kroner. Kjører du 10.000 kilometer i året, kan du regne med å betale 123.000 kroner. Med 5000 mer kilometer på veien i året, stiger utgiftene til 155.396 kroner.

For diesel blir prisen 118.963 kroner i året med en kjørelengde på 10.000 kilometer. Med 15.000 kroner, blir kostnadene cirka 148.860 kroner.

Stort sluk

Ifølge rapporten har høyere satsing på veiutbygging og mange bompengeprosjekter ført til en markant økning av bompengeinntektene i Norge.

I 1991 betalte trafikanter 1172 millioner kroner i bompenger. I 2015 var dette tallet økt til 9200 millioner. Tallene er hentet fra Samferdselsdepartementet. I snitt gir det en bompengekostand per registrerte personbil i Norge på 2580 kroner ved 15.000 kilometer i årlig kjørelengde.

- Jeg vil påpeke at dette tallet ikke har tatt hensyn til hvor for eksempel bileiere bor i Norge. Dette tallet er basert på hele personbilstandens gjennomsnitt i Norge, så mange vil nok oppleve store forskjeller, forklarer markedsjefen.

Til tross for at det at det er dyrt med bil i Norge, konkluderer rapporten med at prisnivået har marginalt gått ned det siste året. Det er verdt å nevne at rapporten har ikke tatt med hva OVF kaller tilleggskostnader ved bileie. Dette inkluderer kostnader til garasje, parkering, piggdekkavgift eller periodisk kontroll av kjøretøy.

Rapporten har heller ikke tatt hensyn til hvor i landet man bor og bruker bilen.