Gå til sidens hovedinnhold

Møtekjøring med omlasting under åpen himmel, med godkjenning fra etisk komité som utgår fra Finnmarkssykehuset

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremskutt base på Skaidi skal drive møtekjøring med omlasting under åpen himmel, med godkjenning fra etisk komité som utgår fra Finnmarkssykehuset.

Et enstemmig styre i Finnmarkssykehuset sa den 27. februar, ja til å igangsette et pilotprosjekt som vurderingsgrunnlag på om det skal etableres en egen ambulansestasjon på Skaidi. Oppstart på prosjektet er satt til 1. mai i år.

Finnmarkssykehuset skal etablere en fast ambulanse på Skaidi. Som en konsekvens av dette vil en ambulanse stå fast stasjonert på Skaidi fra 8 til 22 på ukedagene. Denne ambulansen kan, ifølge Jørgen Nilsen leder for prehospitale tjenester, gjennomføre en møtekjøring med oppstart på Skaidi for å møte Karasjok-ambulansen i Billefjord eller Havøysund-ambulansen i Kokelv. Det vil si omlasting av pasienter ute i friluft – på et høvelig sted, med et håp om at det ikke stopper en turistbuss, bobil, lastebil eller en familie for å bivåen omlastingen av den syke pasienten. På den måte blir pasienten skadelidende for at Karasjok og Havøysund ambulansen skal raskest mulig tilbake til sine kommuner. Jørgen Nilsen sier intet om at Ambulansen som er stasjonert på Skaidi også skal kjøre mot Alta for å gjennomføre en omlastings oppdrag på Sennalandet – kanskje på E6 ved Aisaroaivi. Slik at ambulansebilene fra Alta og Kautokeino kommer raskt tilbake til Alta og Kautokeino igjen.

Det er ikke å komme forbi at vi i Pasietnfokus tenker: Hvilken lavt ambisjonsnivå Finnmarkssykehuset og klinikksjef for prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset, Jørgen Nilsen viser.

I sitt tilsvar til artikkelen i iFinnmark sier Jørgen Nilsen også at prosjektet med omlasting, fremskutt base på Skaidi er forankret i medisinskfaglig ledelse i Alta, Hammerfest og Kvalsund – hvis så er tilfelle har vi et stort problem. Problemet er at medisinfaglig ledelse i de forskjellige kommunene har glemt pasientene. Det er virkelig noe å bekymre seg over!

Medisinfaglig ledelse i de ulike kommune er så vidt vi vet fristilt fra Finnmarkssykehuset. De er ansatte i kommunene – og skal som «Djevelens advokater» jobber for å sikre pasientene i sin kommune rettigheter i henhold til loven. Har disse medisinskfaglige menneskene evaluert pasientenes

Kjære folk! Hvorfor er ikke pasientenes situasjon evaluert i de fem årene møtekjøring med omlasting har blitt praktisert? Hvorfor er ikke selve omlastingen som har foregått siden 2014 fram til i dag evaluert?

Vi i Pasientfokus undrer på hvordan ambulansearbeidere opplever situasjonen rundt omlasting av syke mennesker. Har ambulansearbeider blitt tatt med på råd? Mener ambulansearbeidere at tjenesten som de har vært en del ivaretar deres integritet som fagpersoner? Det er spørsmål som vi i Pasientfokus ønsker svar på.

Kommunikasjonssjef Eirik Palm i Finnmarkssykehuset sier i sitt tilsvar,  «Pasientforflytningen har nylig blitt vurdert av Klinisk etisk komité.» Vi gjør oppmerksom på at Klinisk etikk komité ved Finnmarkssykehuset sitter fire personer fra Hammerfest sykehus, en fra klinikk Alta, en fra brukerutvalget, bosatt i Hammerfest, en ambulansearbeider fra bilambulanse øst, en psykiatrisk sykepleier fra Porsanger samt en fra klinikk Kirkenes. Det vil si Vest- Finnmark på Alta siden av Sennalandet er det en kun en representant, Marit Heger. Ellers av de som blir omlastet i Vest-Finnmark er det en fra Porsanger som har blitt hørt.

Vi i Pasientfokus finner «etikk-komiteen» utpekt fra Finnmarkssykehuset som svært lite representativ for pasientgruppen dette gjelder. I tillegg er ingen pasienter spurt. Det er jo et etisk problem i seg selv.

Pasientfokus

Sylvi Andreassen, Unn Hariet Vekve, Irene Ojala

 

Kommentarer til denne saken