MK Mariell er Finnmarks eldste skute. Nå vil eierne totalrenovere den og gjøre den tilgjengelig for alle

De som står bak Prosjekt Nordlys as ønsker å ta vare på motorkutteren MK Mariell. De mener det er viktig å ivareta kysthistorien og dette ønsker de å få Riksantikvaren med på.