«Misvisende informasjon fra Sydvaranger»

LIGGER BRAKK: Sydvaranger ansetter i disse dager folk til å jobbe i gruva. Planlagt oppstart er våren 2020. Innsenderen mener imidlertid veien dit ikke er så enkel som gruvefolket vil ha det til.

LIGGER BRAKK: Sydvaranger ansetter i disse dager folk til å jobbe i gruva. Planlagt oppstart er våren 2020. Innsenderen mener imidlertid veien dit ikke er så enkel som gruvefolket vil ha det til. Foto:

Av
DEL

MeningerArbeidsgruppa for underjordsdrift ønsker at våre politikere og innbyggere skal være oppdatert, informert og ha gode kunnskaper om gruvedrift i vår kommune, det gjelder både dagbrudd og underjordsdrift. Vi ser at mange ikke har nok kunnskap på dette området, og det er en del begrepsforvirring.

Gruvas driftssjef Thomas Bækø bestrider hovedpremisset for kritikken i dette innlegget. Les hans kommentar nederst.

Sydvaranger eiendom framstår i dag utad som om alle gruverettigheter til oppstart omtrent er på plass, noe som på ingen måte er sant.

Arbeidsgruppa har satt seg godt inn i dette, og slik er situasjonen pr dags dato:

  • Direktoratet for mineralforvaltning ga sitt avslag på søknaden fra Sydvaranger eiendom 23.01.2019. Begrunnelsen var en for dårlig redegjørelse av hvordan den totale mengden malm som finnes i fjellet skulle ivaretas.
  • De påpekte også en manglende og feilaktig informasjon om underjordsdrift.
  • SE sin søknad ble anket til Nærings- og fiskeridepartementet. I deres svar 19.03.2019 lempet de på noen av kravene Direktoratet for mineralforvaltning hadde gitt, men sa samtidig at direktoratet skulle ha siste ord i denne saken: «Drifta skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan forelagt og godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning.
  • Sydvaranger eiendom ble dermed pålagt å skrive en ny og mye mere utfyllende søknad om å få innvilget driftskonsesjon i Bjørnevatn-gruva.
  • Pr. 12. september 2019 sjekket vi med Direktoratet for mineralforvaltning, de hadde fremdeles ikke mottatt ny revidert søknad fra Sydvaranger Eiendom.

Det oppleves ikke tillitvekkende at Sydvaranger Eiendom presenterer i media og annen offentlighet at omtrent alle avtaler er på plass, bare noe småtteri som gjenstår. Dette medfører ikke riktighet.

Det er mye begrepsforvirring. Det er forskjell på konsesjon og driftskonsesjon. En må ha godkjent driftskonsesjon for å kunne starte opp drift og produksjon i gruva.

At gruva har utvinningsrett, betyr ikke at en har innvilget driftskonsesjon. SE har pr i dag driftskonsesjon til å sette i gang gruvedrift KUN i Jerntoppen.

Hovedinntektstkilden – Bjørnevatngruva – har de ikke innvilget driftskonsesjon for. Det er denne fornyede søknaden Direktoratet for mineralforvaltning venter på nå – med krav om en mye mer grundig dokumentasjon på hvordan SE tenker å utnytte den totale malmforekomsten som finnes i fjellet. Og denne fornyede søknaden er fremdeles ikke sendt fra Sydvaranger Eiendom.

Gruvas driftssjef Thomas Bækø har følgende kommentar

– Vi mottok driftskonsesjon for hele området 18. mars fra Nærings og Fiskeridepartementet, men vi har ennå ikke søkt om å få godkjent driftsplaner. Det er for å sikre bergteknisk forsvarlig drift, og en helt naturlig del av prosessen. Vi søker når de siste studiene er ferdige og alt med finansieringen er helt klar.

– Er du sikker på å få godkjent søknaden?

– Jeg har lyst til å si ja, med det enkle argumentet at vi lager en plan som er forsvarlig med tanke på bergtekniske forhold og i tråd med rammene gitt i konsesjonen. I konsesjonen er alle nødvendige avklaringer rundt driftsform, arealbruk og ressurser avklart, driftsplanen for hvert enkelt brudd blir en detaljert plan for de første årene som skal oppdateres hver gang vi gjør større endringer, svarer han.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags