Mistenker ILA-smitte: – Dette er noe vi gjerne skulle ha vært foruten

Norway Royal Salmon Farming (NRS) må trolig brakklegge lokalitetene i Store Kvalfjord og Store Kufjord.