Det melder Mattilsynet onsdag.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom, skriver Mattilsynet.

Mistanken blir publisert på Barentswatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

LES OGSÅ: Norway Royal Salmon har varslet børsen: Står i fare for å måtte slakte 2,3 millioner fisk

Cermaq Norway AS varslet Mattilsynet 07.07.2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Nordnes. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stille laboratoriediagnose.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

LES OGSÅ: Planlegger nytt settefiskanlegg: – Det er snakk om investeringer på flere hundre millioner

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, og det blir om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.