Mishandlet kona over flere år: Volden kunne være utløst av sjalusi overfor så vel kvinner som menn

Skal ha vært utsatt for vold eller krenkelser minst seks ganger.