Avtalen ble underskrevet i Hammerfest mandag. Dette ifølge en pressemelding fra de to selskapene.

– Dette er en milepæl for nordnorsk næringsliv. Samarbeidet mellom oss og Barents NaturGass er ikke bare en langsiktig avtale om salg og distribusjon av biogassen som vi skal produsere, men også et enormt viktig bidrag til det grønne skifte i nord, sier daglig leder Sigve Daae Rasmussen i Rå Biopark.

Han mener avtalen er en bekreftelse på at Rå Biopark er et godt prosjekt og at man nå er veldig nær realisering av et stort fornybart energieventyr.

Han får støtte fra salgssjef Mikael Rikstad Iversen i Barents NaturGass, som er meget godt fornøyd med at de i framtiden også kan tilby kundene et produkt som er hundre prosent klimanøytralt, i tillegg til fossil naturgass.

– For oss i Barents NaturGass vil dette bety et paradigmeskifte der vi får inn biogass i produktmiksen vår. For tre år siden var det få som var interessert i å bruke biogass i industrien eller på land- og sjøtransport. Nå skal alle ha det. Derfor er det ekstremt viktig for oss å være en del av dette spennende industriprosjektet i nord.

Barents NaturGass sender årlig ut 2000 vogntog med naturgass fra Melkøya til ulike destinasjoner på Nordkalotten. Selskapet leverer energi til 5000 arbeidsplasser inkludert flere fergesamband. I avtalen med Rå Biopark skal det samarbeides om utbyggingen av et nettverk med fyllestasjoner i Nord-Norge.

– Det er aktuelt å etablere fyllestasjoner på alle knutepunkter i Nord-Norge. Vi ønsker å opprette dialog med kunder og aktører som er interessert i å ha en fyllestasjon i nærheten, sier Iversen.

Eierne i Rå Biopark er alle avfallsselskaper som har et klart mål om å bidra til en langt bedre energiutnyttelse av matavfall og slam enn å lage kompostjord. Gjennom lukkede systemer skal Rå Biopark produsere flytende biogass som tilsvarer mer enn 5 millioner liter diesel i året.

– Det er egentlig helt fantastisk at vi kan forsyne markedet med en gass fra en kilde som er fornybar. Det klimanøytrale drivstoffet vi produserer vil både avlaste et anstrengt energimarked og være et viktig bidrag i fremtidens energimiks, sier Daae Rasmussen.