Når luftslott og prestige trumfer ansvarlig styring

Farid Shariati

Farid Shariati Foto:

Av
DEL

MeningerTorsdag 16. mai skal det så kalte utvalget for Fellesparken møtes. Et utvalg som blitt ledet av Høyres Hilde Marie Meyer, og som har som oppgave å realisere et prosjekt uten noe som helst solid forankring i innbyggernes behov eller som vil kunne være økonomisk forsvarlig.

Jeg syns det er bra med visjoner og idéer, der vi våger å tenke nytt. Vi skal tørre utforske nye forslag og egne de tid og tanke innen vi konkluderer med hvorvidt de er verdt å gå videre med eller om de skal avsluttes. Og konsekvent å avfeie nye forslag som kommer til bordet, uten å vurdere de på en seriøs måte, bidrar ikke til utvikling, det bidrar til stagnasjon.

Men å presse frem noe, som utredninger og sunt fornuft tilsier ikke er realiserbart eller hensiktsmessig, kan være enda farligere og ha større konsekvenser enn å være konservativ. Meyer sitt forslag om en Fellespark, plassert i et utrolig kompleks område, er noe som innbyggerne i Vadsø kommune bør være ekstra kritiske til.

Det er altfor mange forhold som er helt uavklarte og som skaper usikkerhet. Når jeg får spørsmålet om hva parken skal inneholde, må jeg innrømme at det fortsatt er uavklart og for meg. Hvor skal parken være plassert? Det er uklart for både politikere og administrasjon, ettersom arealområdet ikke uten videre tillater inngrep. Etablering av noen som helst tiltak til en park, uansett størrelse, vil umiddelbart innbære veldig store kostnader for kommunen, på grunn av særlige krav til grunnundersøkelser og geoteknisk rapportering. Siden utvalget ble etablert har prosessen vært uklar og usammenhengende. Flertallet, bestående av Høyre og Vadsølista, har avfeid enhver kritisk tanke knyttet til fellesparken.

Økonomisk vil prosjektet være en fullstendig katastrofe for kommunen. Virkelighet er noe som er absolutt relativt for Høyre. Kommunen er i en alvorlig presset økonomisk situasjon, med nedskjæringer i kommunale enheter. Ifølge rådmannens utredninger vil etableringen av en park, slik opprinnelig tenkt, innebære utgifter på mange millioner kroner. Men til og med etablering av en park som bare inneholder en brøkdel av det som en gang var tenkt, vil koste kommunen flere millioner. Høyre har allerede brukt over 100.000 kroner av kommunes midler til å lage en skisse, og det vil koste ytterliggere minst 600.000 kroner, bare til å gjennomføre en forprosjektering! Når man husker tilbake til 2015, da Vadsø kommune var i ferd med å havne på den notoriske Robek-lista, var økonomisk styringsdyktighet noe som var en prioritet. Da sa man at pengebruken være nøye overveid og gå til tiltak som effektivt ville skape et større handlingsrom på sikt for kommunen. Det er interessant, men alvorlig, at Meyer og Høyre anser at etablering av en park er en god måte å prioritere kommunens penger på, fremfor og kanskje heller ivareta de uteområdene som allerede er i bruk.

Jeg har gjentatte ganger påpekt at idéen med fellesparken ikke er verdt å forfølges, når de midlene heller sårt trengs til annen planarbeid, vedlikehold av uteområde og utvikling av det som allerede er i bruk. Miljøpartiet De Grønne har lenge argumentert for at grusbanen utenfor gamle Sentrumskole er et ypperlig område med stort potensiale. Området er i dag et naturlig knutepunkt for veldig mange av Vadsøs innbyggere. Grusbanen brukes til hundetrening, fotballbane, sykkelramp for barn og ungdom, skøyting og mye mer. Det er i direkte forbindelse med lokalene til Kulturskolen, Ungdommens hus og enheter som lettere kan jobbe oppsøkende med barn og ungdom. Området trenger ikke heller noen utredninger eller krever noen inngrep i sårbar natur, da området allerede er opparbeidet til formål som en park kan tenkes. Har Høyre tenkt at disse områdene som allerede er i bruk og godt etablert, skal forlates og at innbyggerne heller skal kanaliseres til området rundt Barneskolen? Dette er enda et spørsmål som ikke blitt besvart, men som jeg tror mange i særlig ytrebyen er interessert i.

Slike luftslottsideer som Fellesparken, er et tegn på usikkerhet og rådløshet hos dem som har styring over makten. Og akkurat som med regionreformen, skal alt avklares på etterskudd. Hverken plassering eller innehold er avklart. Ei heller hvordan det skal driftes og vedlikeholdes. Skal det være åpent hele året eller kun på sommeren? Man kan ikke en gang si noe om priset på en slik park, bare at vi må investere 600.000 kroner innen en prosjektering kan starte. Svarene får vi etterpå, sier Høyre og Meyer stadig vekk. Det er ikke godt nok, og det er uforsvarlig.

Vadsø har mye å ta tak i. Det avsettes ingen midler til å forebygge klimaendringer eller for å starte en grønn omstilling, som vil komme innbyggere og næringsliv til gode. Mange bygninger har et vedlikeholdsetterslep. Forsøpling som kommer av tidligere generasjoners uansvarlighet er et stort problem for kommunen, og vi savner oversikt over hvor stort problemet egentlig er. Vi har store planområder som trenger nye bestemmelser. Samtidig har vi store muligheter for å styrke næringer og sektorer, med et stort og langsiktig potensiale, der nye grønne arbeidsplasser kan skapes. Jeg mener at det er disse tingene som politikere bør prioritere, ikke prestigeprosjekt som en park plassert i ulempet terreng.  

Som initiativtaker bak Fellesparken, og som varaordførerkandidat for Høyre, vil jeg invitere Hilde Marie Meyer til en debatt om dette.

Artikkeltags