Mer næringsliv i verdensklasse

NÆRING: Eilif Johannesen (H) vil gjøre Sør-Varanger attraktiv ved å satse på næringslivet.

NÆRING: Eilif Johannesen (H) vil gjøre Sør-Varanger attraktiv ved å satse på næringslivet. Foto:

Av
DEL

MeningerSør-Varanger Høyre vil skape «Attraktive Sør-Varanger», som er en kommune hvor næringslivet ønsker å investere og folk ønsker å jobbe og bo i. Det er en kommune som møter næringsideer og -muligheter med et åpent og imøtekommende sinn. Det er en kommune som er positiv, inkluderende, løsningsorientert og som tar en aktiv rolle i det nødvendige arbeidet med omstilling, utvikling og nyskaping.

Sør-Varanger er en unik og mangfoldig kommune med sentral beliggenhet, store naturressurser og unik natur. Et aktivt og verdiskapende lokalt næringsliv er helt nødvendig for videreutvikling av kommunen. Vi må skape flere lokale arbeidsplasser fordi det gir klingende mynt i en bunnskrapt kommunekasse og skaper bolyst.

Sør-Varanger har det beste utgangspunktet for målrettet og god næringsutvikling. Vi har allerede stolte tradisjoner innen blant annet bergverk, elektronikkproduksjon, kongekrabbeindustri og turisme. De to-tre siste årene har også vår verkstedindustri hatt store vedlikeholdsoppdrag på avansert subseautstyr til oljebransjen. Alt dette er gründerskap og teknologi i verdensklasse. At vårt næringsliv har tatt denne posisjonen, viser et innovativt lokalt næringsliv som er i stand til å løse svært kompliserte kundeoppdrag.

Høyre mener at det må samarbeides bedre og jobbes aktivt med klyngedannelser på tvers av bransjer og næringer. Vi må etablere flere samarbeidsarenaer for å lære av hverandre. God kunnskap om hvordan næringslivet fungerer og hvilke muligheter og utfordringer de ser i sin hverdag, er grunnlaget for god næringspolitikk. En prioritert oppgave for Høyre er derfor å få til økt samarbeid innen næringslivet, mellom næringslivet og kommunen og ikke minst mellom næringslivet og politikerne.

Entreprenørskap og nyetableringer vil danne grunnlaget for mange av de arbeidsplassene vi har som målsetting å skape. Undertegnede har selv erfaring fra et langt liv som bedriftseier i flere bransjer, og jeg har derfor hver eneste dag levd tett på hva som skal til for å drive lønnsom butikk. Jeg vet at gründerskap krever gode ideer, mot og gjennomføringsevne, men jeg vet også at kvalifisert støtte på veien vil bidra til at flere gründere lykkes.

«Muligheter skapes sammen», er vårt slagord foran valget. Vi registrerer med glede at Arbeiderpartiet støtter et teknologisenter i kommunen. Dette er helt sammenfallende med Høyres ideer og ambisjoner. La oss derfor kaste tradisjonelle partipolitiske skillelinjer på båten, samarbeide mye bedre og ha enighet om at «Muligheter skapes sammen» i et slikt teknologisenter. Da tar vi flere viktige skritt på veien mot mer næringsliv i verdensklasse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags