Gå til sidens hovedinnhold

Mer forutsigbarhet rundt vindkraft

Artikkelen er over 2 år gammel

Vi har sett et stort engasjement i debatten om utbygging av vindmøller i Norge. Og mer skal det bli.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vindkraft-debatten tyder på at folk ønsker at Norge skal bygge ut mer fornybar energi, men at de fleste ikke ønsker seg vindmøller i nærheten av der de bor. Det er forståelig. I Norge er vi heldige med vår vakre, rene natur, de dype fjordene og høye fjellene. Vi har sterke friluftstradisjoner, og er opptatt av bærekraftig bruk av naturen. Høyres mål er å overlate naturen i minst like god stand til neste generasjon.

Skal vi lykkes med det grønne skiftet, trenger vi mer klimavennlig energiproduksjon fremover. Teknologiutvikling og fallende kostnader har gjort vindkraft på land mer aktuelt i Norge. Mer vindkraft kan bidra til både verdiskaping og flere jobber. Men det kan også ha negative virkninger på miljøet. Vi politikere må balansere disse ulike hensynene.

Vindkraft til havs er mindre konfliktfylt, og har hatt en lovende utvikling. Men kostnadsforskjellen mellom vindkraft på land og til havs er fortsatt betydelig. Derfor vil ikke dette være et alternativ til vindkraft på land i den norske kraftforsyningen de nærmeste årene.   

Regjeringen har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å samle kunnskap om virkningene av vindkraft. De har laget et kart over det de mener er de mest egnede områdene for å sette opp vindmøller i Norge, og ikke minst hvilke områder som er sårbare og bør vernes. Resultatet er et grunnlag for en nasjonal ramme for vindkraft, som ble presentert 1. april 2019.

Regjeringen vil nå sende forslaget på høring, og reise rundt i landet på regionale innspillsmøter. Noen vil på disse møtene prøve å få inn områder de mener er utelatt i høringsutkastet, mens andre mener det er områder som må tas ut for å ta vare på verdifulle naturområder. Nå er det viktig at vi politikere lytter til aktører og innbyggerne før noe skal bestemmes.

Blir en slik ramme vedtatt i Stortinget vil den være et signal til utbyggere om hvilke områder politikere vil verne, og hvilke områder som egner seg for vindkraft. Uansett vil det være ordinære konsesjonsprosesser med grundige konsekvensanalyser dersom områder skal bygges ut.

Forhåpentligvis vil en nasjonal ramme for vindkraft fører til mer forutsigbarhet rundt utbygging av vindkraft i fremtiden.

 

Kommentarer til denne saken