Krigen, som president Vladimir Putin har satt i gang, har ført til den mest omfattende og ødeleggende krigen i Europa siden andre verdenskrig. Tusenvis av barn, kvinner og menn er drept, flere er blitt såret. Millioner av ukrainere er på flukt. De menneskelige lidelsene og ødeleggelsene er uutholdelige. Vår solidaritet er med Ukraina, folket og våre kamerater i den ukrainske fagbevegelsen.

Ansvaret for å avslutte krigen ligger hos president Putin og hans regime. Vi oppfordrer alle til å stå sammen med oss i kravet om umiddelbar stans i krigshandlingene. Bombingen, volden og ødeleggelsene må erstattes av dialog og forhandlinger.

Sivilbefolkningen i Ukraina er sterkt rammet av det russiske regimets krigshandlinger. Fagforbundet Finnmark forventer at Norge fortsetter å bistå ukrainske myndigheter med humanitær og økonomisk støtte. Hjelpen må gis mens krigen pågår, men også når Ukraina en gang i framtida tar fatt på det massive gjenreisningsarbeidet etter krigen.

Framover vil et økende antall ukrainske flyktninger søke trygghet i Norge. Fagforbundet ønsker dem velkommen. Våre medlemmer vil jobbe aktivt for at de skal finne seg til rette i de norske lokalsamfunnene.

Flyktningene har behov for bolig, livsopphold og arbeid, men også velferdstjenester som barnehage, skole og helsehjelp. Det er grunn til å anta at det vil komme mange mennesker som er skadet i krigen, og som har behov for fysisk og psykisk helsehjelp.

Fagforbundets Finnmark presiserer at det er president Vladimir Putin og hans regime som har ansvaret for krigen i Ukraina – ikke det russiske folket. Derfor reagerer vi sterkt på meldinger om at russere og ukrainere bosatt i Norge er blitt utsatt for hets og trakassering. Fagforbundet Finnmark organiserer mange som på en eller annen måte er berørt av krigen, og vi skal verne om alle. Ingen skal utsettes for hets eller utestenging på grunn av sin bakgrunn. Mer enn noen gang er det viktig at vi verner om fellesskapet vårt.

Vedtatt på representantskapet til Fagforbundet Finnmark