Mens venninnene jobbet på Elkjøp, kafeer og diverse matbutikker, fikk Regine gå Sørøya på tvers

– Jeg ville ut i naturen, ut i det fri, vekk fra alle forventninger og bare leve i nuet.