Med knappest mulig flertall vedtok Nordkapp kommune torsdag å videreføre området rundt Nordkapplatået i privat regi, fremfor å omregulere området. Når man har sluppet storkapitalen inn så er det ikke bare å bli kvitt dem. Det betyr egentlig at det forsetter som nå.

En aktør får fortsatt håve inn penger, over 50 millioner i året, gjennom en bom.

Det er en dyp splittelse i kommunestyret. Det har vært tøffe fronter og hardt debattklima. Noe har åpenbart vært over streken, og vi tar sterk avstand fra opplevelsen Kristina Hansen fortalte om i kommunestyret, om hets som har gått utover familien.

Når selv en habilitetsvurdering ender 10-9 i stemmetall, så sier det sitt om hvordan de to frontene har vært.

Birgit Lähdesmäki Johansen, en engasjert og lokal aktør i Honningsvåg som driver Perleporten Kulturhus, var gråtkvalt utenfor rådhuset etter avstemningen. – Man har ikke ord til å si hva man føler. Dette er et svik. Det er tragisk, sa hun.

LES OGSÅ: – Man har ikke ord til å si hva man føler. Dette er et svik

Det oppsummerer helt klart følelsen mange folk i Nordkapp sitter med når saken nå er avgjort. Kommunen hadde faktisk mulighet til å gjøre noe med dette. Faktisk en historisk mulighet. Nå kunne man sikret egne interesser, og omregulert området. Det var en risiko, men det kunne gjøres og det var helt legitimt.

LES OGSÅ: Vedtok rådmannens planforslag med 10 mot 9 stemmer

LES OGSÅ: De har holdt stand utenfor rådhuset i hele dag. Slik reagerer de på avgjørelsen om ikke å utsette

Vedtaket som ble gjort i kommunestyret i Nordkapp torsdag vil bli husket i lang, lang tid. Det kan bli stående som en skamplett i historien, den gang da man hadde muligheten, men ikke grep den.

Det var kanskje frykten for søksmål som ble for stor. Ingen vet hva Scandic har sagt i hemmelige møter som offentligheten ikke fikk innsyn i. Vi vet av den juridiske betenkningen som kommunen hadde bestilt, at risikoen var der - men at kommunen kunne forbedre sin posisjon.

Hvorfor gjorde man ikke det, i det minste et forsøk på å gjøre noe med den urett som har fått foregå så mange år? Kristina Hansen klubbet ned applaus fra tilhørere underveis og truet med å kaste dem ut. Det er trist at man i politisk ledelse var så lite lydhøre overfor befolkningen. Og enda i et valgår.

Straffen vil nok bli stor til høsten for partiene som tok dette valget. Men det hjelper så lite, muligheten er gått fra politikerne. Lokalsamfunnet har vært ranet i 100 år, og nå blir det sikkert 100 år til.

Hvem får skumme fløten? Det er den styrtrike Rivelsrud-familien på Oslo vest. De er vinneren i dagens vedtak i Nordkapp kommune.

Jan Erik Rivelsrud hadde en inntekt på 25,9 millioner i 2017. Formuen hans er på 811,5 millioner kroner. Storesøster Kristin Rivelsrud Juul Møller hadde en inntekt på 41,9 millioner og en formue på 890 millioner kroner. Eldste i søskenflokken, Vibeke Rivelsrud, hadde en inntekt på 19.8 millioner. Hennes formue er på 894,2 millioner kroner.

Disse tjener penger når det kommer turister for å besøket platået på Nordkapp. Scandic betaler leie til Rica Eiendom Holding, eier 22 eiendommer i Norge. I 2017 mottok de leie på til sammen 230,7 millioner kroner.

Nordkapplatået genererte 45,5 millioner kroner i inntekter til selskapet Nord Norsk hotelldrift i 2017 via datterselskaper. Omtrent halvparten av dette ble betalt i utbytte til Rica Eiendom Holding AS som betaler utbytte til og hovedsakelig kontrolleres av fire personer representert gjennom hvert sitt selskap.

LES MER: Slik havner pengene i lomma på den styrtrike Rivelsrud-familien

Fra 2008 og til i fjor betalte Rica Eiendom Holding AS ut 142,2 millioner kroner i utbytte til sine aksjonærer. Dersom man la til grunn at eierandelene har vært de samme disse årene, hadde selskapene til Rivelsrud-søsknene fått utbetalt 36,6 millioner hver de siste ti årene. Altså nærmere 110 millioner totalt.

Mens lokalbefolkningen gråter utenfor rådhuset, har Nordkapp kommune i dag tilgodesett disse tre søsknene på Oslo vest. Millionene vil fortsette å tikke inn på kontoene deres de neste årene, riktignok kanskje noen kroner mindre enn før.

FeFo skal jo nå sette opp prisen, og ta en del inn på sin konto.

Mens lokalbefolkningen fortsatt skal stå med lua i hånda.

I etterkant av publisering av kommentaren, har direktør i Scandic, Svein Arild Steen-Mevold tatt kontakt og bestrider at det ikke bidras til lokalsamfunnet.

Vi har 33 helårs arbeidsplasser og 75 årsverk i kommunen. I tillegg skaper Scandic minst 35 helårsarbeidsplasser for våre underleverandører. Mange av våre medarbeidere bor og har sine liv i kommunen og betaler skatt der. Rica Eiendom står for en tredel av eiendomsskatten i kommunen og Scandic er Nordkapps største reiselivsbedrift, skriver han.