Mens eks-sjefen får over fire millioner bare i etterlønn, må Hanssen nøye seg med rundt halvparten

Toppene i Sparebanken Nord-Norge får en samlet lønn på vel 27 millioner kroner. I tillegg får de subsidierte lån og kjempeutbytte.