Mens de reisende har vært fraværende, har det kommet en upopulær endring

Avinor jobber med å få det på plass, sier lufthavnsjefen.