Marianne Sivertsen Næss og Kaia Charlotte Fagerhaug fra Hammerfest Arbeiderparti skriver i sitt debattinnlegg «Baklengs inn i fortiden» at Norge går 40 år tilbake i tid på grunn av endringene i abortloven. Arbeiderpartiets slagord ‘alle skal med’ gjelder åpenbart ikke for ufødte jentebarn, ufødte guttebarn eller ufødte flerlinger.

Endringene i abortloven er ikke store, men de er viktige. En praksis hvor man tar livet av en av tvillingene i mors liv blir skjerpet inn og skal nå nemndbehandles. Denne innskjerpingen kom etter ønske fra fagmiljøet på St. Olavs hospital i Trondheim, som utfører denne typen aborter. Flere som har tvillingbarn eller som selv er tvillinger har hevet røsten i debatten. En av de er den 16 år gamle Solaia Skogan Lund, hun skriver i sitt innlegg i Aftenposten «Jeg tror ikke de som velger å abortere ett av flere fostre, forstår hva de gjør. Jeg tror ikke man kan forstå forholdet mellom tvillinger før man har en».

De av oss som har stått i kampen for å verne det ufødte barn har fått mange merkelapper av abortforkjempere. Vi har blitt kalt mørkemenn og kvinnefiendtlige. Sannheten er at abortforkjempere er selektive i sin feminisme, for de er overhodet ikke opptatt av rettighetene til ufødte jentebarn. Og vi kan med stor sannsynlighet anta at minst halvparten av alle aborterte i Norge er jentebarn. Da skal altså det ufødte jentebarnets rett til liv, vern og trygghet vike plass for voksne menneskers frihet?

Marianne Sivertsens Næss og Kaia Charlotte Fagerhaug tar i bruk det medisinske begrepet ‘foster’ for å beskrive barnet i mors liv. Det er et retorisk virkemiddel som har den hensikt å umenneskeliggjøre det ufødte barnet.

Sannheten er at både et embryo, et foster og alle de andre stadiene i menneskets utvikling er akkurat det: stadier i menneskets utvikling. Vi har alle vært både embryoer og fostre, men vi var samtidig alltid mennesker. Og vårt menneskeverd avhenger ikke av vårt utviklingsstadium eller våre kognitive egenskaper. Det er ikke hjerneaktivitet eller sykdomshistorikk som avgjør om vi skal ha rett på liv eller trygghet.

Vårt menneskeverd hviler ene og alene på det faktum at vi er et menneske, født, eller ufødt, 12 uker eller 24 uker gamle, syk eller frisk, trilling eller tvilling.

Kjernen i abortsaken er spørsmålet til deg som leser: Når får et barn sitt menneskeverd?

Vegard Loke Rønning

Listekandidat for Hammerfest Krf, Kvalsund