Finnmark Senterparti takker de som protesterte mot brudd på menneskerettighetene som reindriftssamene på Fosen halvøya utsettes for. Slike protester skal ikke være nødvendig lenger.

Det skal ikke være nødvendig i dag å protestere mot brudd på menneskerettigheter i vårt land. Manglende resultat i reparasjonsarbeidet på Fosen vekker vonde minner fra fortiden. Minner som ikke kan repareres i dag, dessverre. Vi skal være både opplyst og kompetent til å kunne håndtere slike hensyn i dag.

Les også

Vi må lære av Fosen-saken

Vi fikk omsider en beklagelse fra regjeringen, noe som skulle tilsi at staten har forstått og akseptert grunnlaget for brudd på menneskerettighetene til reindriftsutøverne på Fosen. Det er grunn til å forvente at staten fra nå av gjør de riktige valgene på første forsøk i slike saker. Vi har ikke mer tålmodighet.

Les også

Det ufravikelige prinsippet

Finnmark Senterparti ber regjeringen snarest presentere en tidsplan med løsninger for reparasjonsarbeidet slik at reindriftsutøverne og vårt samfunn blir trygg på kvaliteten i statens håndtering av våre menneskerettigheter.