Senterpartiet hevder de er imot sentralisering og tvang, men deres fremste mann i fellesnemnda er ikke tydelig på sin omtanke for Finnmark og Vadsø. Kan vi forvente et svar på hva deres toppkandidat vil gjøre?

Senterpartiet nyter en medvind som aldri før over hele landet, de er tydelige på at de skal satse på distriktene og stå opp mot den sentraliseringspolitikken som regjeringen nå fører.

Men er det troverdig? Saken om regionreformen er en ypperlig sjanse for Senterpartiet til å vise at de tar side med distriktene og vil stoppe sentraliseringen. Vårt problem er at deres fremste mann Ivar Prestbakmo som er deres listetopp til fylket og i Senterpartiet sin mann i fellesnemnda i beste fall er utydelig på hva han vil med distriktene.

I tidligere leserinnlegg har han vært tydelig på at bare Tromsø kan ha makta i det nye fylket, og han har i fylkesting og fellesnemnd konsekvent argumentert mot enhver form for deling av makt og ledelse med Finnmark og Vadsø.

Hvis Senterpartiet er mot sentralisering, hvorfor bidrar deres fremste mann til dette nå? Hvorfor jobber han ikke for å flytte makt ut fra sentrum i Tromsø til Vadsø og resten av Finnmark?

Både leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum og andre i partiet kan snakke fint om distriktene, men det er Prestbakmo som sitter med makta og er deres toppkandidat. Derfor må han nå svare for seg!

Skal Senterpartiet ha troverdighet i dette valget må Prestbakmo svare på to spørsmål som er helt avgjørende for Finnmark, Øst-Finnmark og Vadsø spesielt.

1. Vil Prestbakmo søke å få reversert tvangssammenslåingen gjennom hele valgperioden?

2. Vil Prestbakmo ta hensyn til distriktene og Vadsø eller ønsker han fortsatt at all ledelse, makt og styring i den nye regionen skal skje fra storbyen Tromsø?