Mener politimesteren misbruker stillingen sin: – Veldig uryddig

Mikkel Isak Eira mener politimester Ellen Katrine Hætta misbruker sin stilling ved å sende reinpolitiets patruljer for å overvåke en tvist om bruken av et område for vårflytting mellom reinbeitedistrikt 42 Beachegealli – Fimppaid sida, og reinbeitedistrikt 35, Fávrrosorda.