Mener det er positivt å være i omstilling: – Jeg tror at et slikt arbeid vil gi oss et løft

Meningene rundt hvorvidt Vadsø bør få status som omstillingskommune er delt. Det var det også på kommunestyremøtet 29. august.