Melkøya drives forsvarlig og følger strenge miljøkrav

På et industrianlegg som Hammerfest LNG vil utslipp i et begrenset omfang være en del av det å drive anlegget sikkert og effektivt, skriver artikkelforfatteren. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

På et industrianlegg som Hammerfest LNG vil utslipp i et begrenset omfang være en del av det å drive anlegget sikkert og effektivt, skriver artikkelforfatteren. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto:

Av
DEL

MeningeriFinnmark har de siste dagene omtalt fakling og miljøutslipp fra Hammerfest LNG. Det tegnes et bilde av at anlegget på Melkøya i Hammerfest drives uforsvarlig som følge av ulovlige utslipp.

Dette er en karakteristikk vi ikke kjenner oss igjen i. Vi driver etter meget strenge miljøkrav satt av norske myndigheter. Vi rapporterer alle våre utslipp åpent, basert på de rapporteringskravene miljømyndighetene til enhver tid gir. Vårt overordnede mål er alltid null skader på både mennesker, miljø og utstyr. Hammerfest LNG og Snøhvitfeltet har utslippstillatelser som omfatter utslipp til sjø (vannrenseanlegg, kjølevann), luft (energianlegget, fakkel), kjemikalieforbruk, støy og avfall. Dette er tillatelser som ivaretar rammene for forsvarlig, sikker og effektiv anleggsdrift.

Vi tar selvsagt bekymringer om utslipp og rapportering på alvor, men vil understreke at folk i Hammerfest kan føle seg trygge. Siden oppstart i 2007 har Hammerfest LNG jevnlig gjennomført miljøovervåkningsstudier for å undersøke eventuelle effekter knyttet til utslipp til sjø, luft og grunn samt støy til ytre miljø. Alle miljøundersøkelser utføres av en uavhengig tredjepart. Resultater fra miljøovervåkningen viser at virksomheten på Melkøya har hatt liten eller ingen påvirkning på det biologiske og kjemiske miljøet i nærområdene, og det har ikke blitt funnet noen forhøyede konsentrasjoner av utvalgte komponenter i luft og nedbør.

På et industrianlegg som Hammerfest LNG vil utslipp i et begrenset omfang være en del av det å drive anlegget sikkert og effektivt. Utslipp som vi ikke har konsesjon for jobber vi systematisk og kontinuerlig for å unngå. Hvis slike utslipp inntreffer, rapporterer vi i henhold til regelverket.

Vårt anlegg i Hammerfest er og forblir en viktig del av Equinor sin virksomhet i Norge i lang tid fremover. Vi er avhengig av en god og tett dialog med lokalsamfunnet vi er en del av, og vi forstår at det er behov for informasjon. Vi deler informasjon i dialogmøter med ordfører, på våre nettsider (Equinor.com) og vi informerer om fakling på vår lokale Facebook-side. Vi tilgjengeliggjør også en brosjyre om sikkerhet, beredskap og miljøsituasjonen rundt Melkøya for lokalsamfunnet i Hammerfest i flere kanaler, digitalt og fysisk.

Felles forståelse for aktiviteter knyttet til driften på Melkøya er noe vi prioriterer høyt. Vi fortsetter derfor dialogen med våre samarbeidspartnere i lokalsamfunnet og de myndigheter vi rapporterer til, en dialog som vi til nå har opplevd som god. Befolkningen i Hammerfest skal alltid føle seg trygge for at Equinor setter sikkerhet for mennesker og miljø først.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags