Det viser årets bivirkningsrapport fra Legemiddelverket.

Også i 2018 er blodfortynnende legemidler øverst på lista. Til sammen 57 personer døde som følge av bivirkninger av legemidler som brukes for å forebygge blodpropp. På toppen av lista er Apiksaban (Eliquis) med 23 dødsfall, etterfulgt av Warfarin (Marevan) med elleve.

I ni av tilfellene døde pasienter som følge av blodfortynnende medisiner som brukes på sykehus, og som ikke tas selv hjemme.

– Det er klart at blodfortynnende medisiner er livsviktig for mange, men de har en innebygget risiko. Vårt budskap er at pasienter må følges nøye opp av legen, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.

Mye av grunnen til det høye antallet dødsfall, er at medisinene ofte er koblet til behandling av alvorlige sykdommer som kreft eller hjerneslag, sier Madsen.

– Medisinene som brukes, kan på den ene siden helbrede eller lindre sykdom, men samtidig er det en risiko for alvorlige bivirkninger, sier han.

Må ha medisingjennomgang

Etter blodfortynnende medisiner er det registrert flest dødsfall tilknyttet bivirkninger fra kreftmidler og midler som virker på immunforsvaret (48), etterfulgt av bivirkninger fra legemidler som virker på nervesystemet (44).

Madsen oppfordrer fastleger til å ha en gjennomgang av legemiddelbruken med pasientene sine minst én gang i året.

– Dette er det viktigste tiltaket for å forebygge alle former for bivirkninger, for å se at legemidlene tilpasses pasienten og at ingen midler virker uheldig sammen, sier han.

Han sier norske leger er blitt flinkere til å utføre slike gjennomganger og mener legemiddelbruken er blitt tryggere enn tidligere, til tross for økningen i antall dødsfall. Han påpeker at medisinbruken har økt dramatisk de siste årene.

– Det har for eksempel vært en økning på 50 prosent i blodfortynnende medisiner de fem-seks siste årene. Totalt sett er det ikke flere bivirkninger, så det virker som om bruken er blitt tryggere. Men det kan alltid bli bedre. Én bivirkning som kunne vært forebygget, er en for mye, sier han.

Leger må melde fra

I rapporten kommer det også fram at Legemiddelverket i 2018 mottok 5.623 meldinger om bivirkninger av medisiner, noe som er det høyeste tallet noensinne. 30 prosent av tilfellene ble klassifisert som alvorlige.

Madsen ber imidlertid leger om å bli flinkere til å melde inn bivirkninger. Antallet meldinger fra legene har nemlig gått ned.

– Det er synd for det er denne meldingen som gir oss best informasjon om bivirkninger, sier Madsen.

I fjor ble det innført et elektronisk system for slike innmeldinger, og Madsen håper at dette vil føre til flere meldinger.

(©NTB)