Regjeringspartiene med tilslutning av Venstre og Krf har fått gjennomslag på Stortinget for at Troms og Finnmark skal slås sammen, til tross for at nær 90 % av velgerne i Finnmark stemte nei til dette. Regjeringens holdning synes å være: «Med tvang skal landet bygges». Arbeiderpartiet ønsket at sammenslåing skulle skje på frivillig basis og stemte følgelig mot tvangssammenslåing.

Styret i Finnmark AP har etter dette tatt kontakt med Troms AP og det stilles spørsmål om de hadde fullmakt til dette. Slik jeg tolker vedtaket i Finnmark AP’ møte, så gjorde årsmøtet vedtak om krav dersom sammenslåingen gjennomføres, blant annet at fellesnemnda sammensettes etter liketallsprinsippet. Det ville derfor være naturlig av styret i Finnmark AP tok kontakt med søsterpartiet i Troms for å diskutere. Dette har ført til at Troms AP har fått de andre partiene i fylket til å være med på dette, slik at kommunalministeren har endret forskriftene tilsvarende.

Det er riktig at Troms til gjengjeld har fått gjennomslag for fylkesrådsmodellen slik det praktiseres med regjering i forhold til Stortinget. Det pekes blant annet på at dette blir dyrt. Jeg kan ikke se dette. Finnmark fylke har i dag 4 fulltidspolitikere. Troms fylkeskommune har enda flere.  En fylkesrådsregjering med fylkesbyråder for de forskjellige områder, vil neppe overstige antallet heltidspolitikere i dag.

For min egen del, må jeg innrømme at jeg stemte mot sammenslåing av Troms og Finnmark, dette i ren solidaritet med Vadsø. Dette er fortsatt mitt hovedhensyn. Jeg tror man gjør de ansatte en bjørnetjeneste ved å rope sitt «klippe, klippe» og holde de ansatte i håp om at sammenslåingen kan oppheves etter stortingsvalget i 2021. Er det ikke sannsynlig at unge og dyktige medarbeidere vil søke seg andre jobber, i hovedsak ut av kommunen? Er det ikke en fordel at dette spørsmålet avklares så raskt som mulig gjennom fellesnemnda? Eller risikerer man at fylkesadministrasjon råtner på rot i håp om oppløsning av den nye regionen.

Årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti i fjor valgte også et nominasjonsutvalg som sammen med Troms Arbeiderparti skulle forslå valgliste til den sammenslåtte regionen. Det er viktig at dette arbeidet forseres, slik at man rekker tidsfristen på vårparten for å fremme valgliste.