Med penger fra vindkraft kunne Porsanger driftet barnehage, SFO og skoler i Børselv og Billefjord – og enda satt millioner på bok

ROBEK-kommunen Porsanger ble i et utkast til avtale forespeilet en årlig inntekt på mellom 30 og 40 millioner kroner til kommunekassa, om Njordr fikk etablere seg med vindkraft i kommunen.