Gå til sidens hovedinnhold

«Med en ekstra redningsskøyte vil både slepebåtberedskapen og sjøredningstjenesten rundt Varangerhalvøya styrkes»

Fremskrittspartiet vil styrke beredskapen i Øst-Finnmark.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har i dag fire redningsskøyter i Finnmark som dekker en kystlinje på 8120 kilometer.

Fremskrittspartiet fikk i Regjering etablert en ny skøyte i Mehamn i 2018 som var viktig, fordi vi hadde et stort havområde her som ikke var dekket.

Med en kraftig økning av større olje- og gasstankere og økt fiskeriaktivitet, og i tillegg at Norge har en avtale med Russland om beredskap i grenseområdene til sjøs, øker behovet for en ytterligere en ny redningsskøyte i Øst-Finnmark i årene fremover.

Området fra Nordkapp til Grense-Jakobselv har større risiko, fordi man i dette området har færre tilgjengelig ressurser i form av trafikk, har mindre oppdrettsvirksomhet med tilhørende service fartøy etc., samt at landområdene i store deler av dette området er av en slik karakter at driver man på land så vil det være svært vanskelig å berge fartøy og folk.

Strekningen fra Båtsfjord, hvor Redningsselskapets har fast bemannede skøyte, til Kirkenes er den lengste strekning som ikke har dekning langs kysten av Norge. Med utgangspunkt i å lokalisere en bemannet redningsskøyte i Vardø vil det da være fem redningsskøyter i Finnmark. Med en ekstra redningsskøyte vil både slepebåtberedskapen og sjøredningstjenesten rundt Varangerhalvøya styrkes med lokalkunnskap, nærhet og raskere responstid, og det vil samlet gi ytterligere trygghet for fiskere og befolkningen i hele Finnmark.

Redningsselskapet er avhengig av store enkeltdonasjoner for bygging av nye fartøy når andre fartøy er utslitt etter mange år i tjeneste. Mange av de bemidlede personene og selskapene som historisk har gitt Redningsselskapet slike gaver har blitt truffet hardt finansielt gjennom Covid-19-krisen og Redningsselskapet kommer derfor trolig til å oppleve en sterk nedgang på dette området.

Fremskrittspartiet vil derfor jobbe for å få på plass en fast styrking av tilskuddet til Redningsselskapet på kr 15 millioner, som vil gå direkte til investeringer i ny redningsskøyte og fast bemannet stasjon i Vardø fra 2021. Med et slikt tilskudd vil Redningsselskapet kunne bygge et nytt, egenfinansiert fartøy.

Kommentarer til denne saken