Høyreregjeringen til Erna Solberg har styrt samferdselsprioriteringene i landet siden 2013. Statsrådene fra FRP, nu Hareide KRF, har hatt et hovedansvar for hvordan midlene skulle prioriteres. I alle disse årene er det investert betydelig på riksveiprosjekt i dette landet. Er dette kommet oss i nord, Finnmark til gode? Etter min mening nei.

Registrerer at lokalpartiene i Alta og Hammerfest høyre vil ha effektive samferdselsløsninger fra finskegrensen til Hammerfest. Og at dette er en viktig transportkorridor i Nord. Svært bra og da er det vel også på tide å spørre høyre som det største regjeringspartiet, hvor er gjennomføringskraften i forhold til Kløfta og fortsettelsen på RV 94.

Kløfta ferdig planlagt for mange år siden. Rasfarlig og med stor fare for nye ulykker. Saldert og utsatt nok en gang ved siste NTP behandlingen. Er dette prosjektet lagt i en skuff for all framtid av regjeringen?

RV 94 har fått tildelt 420 mill. i handlingsprogrammet, som det eneste nye veiprosjektet ved siste behandling av NTP. Vil disse midlene bli brukt på RV 94 som forutsatt i handlingsprogrammet, eller ræk pengene sørover til noe annet?

God politikk i nord er å gjennomføre infrastrukturbygging, ikke lovnader periode etter periode. Høyre i Alta og Hammerfest har ikke gjennomslag hos sine egne i regjeringen. Vi er vel «litt for langt mot nord».

Med AP i regjering etter 21 vil Kløfta og RV 94 bli prioritert. Æ lover.