Valgresultatet viser at Arbeiderpartiet er taperen på nasjonal basis med en tilbakegang på 8,2. Senterpartiet og MDG går mest frem. Også Frp og Høyre rammes.

Senterpartiets holdninger er mye omtalt. Helt kort oppsummert går det ut på å beholde ting som de er. Kamp mot sentralisering har vært et sikkert kort i valgkampen, riktignok har det vært noen motstridende meldinger lokalt, men litt valgflesk må man kanskje regne med.

MDG er en annen historie. Uttalelsene fra Lan Marie Berg om at det skal settes dato for å avskaffe oljenæringen, blir så useriøst at det er vanskelig å forholde seg til. Dersom Berg og hennes partifeller virkelig mener at velferden i Norge skal bygges ned for symbolpolitikk, og overføres til andre land som da gledelig tar på seg denne oppgaven, så er det ekstremt oppsiktsvekkende. Ser man på verdiskapningen i sektoren, så skjønner man at disse inntektene har ikke Norge råd til å si nei til.

Vi kan ta Hammerfest som et eksempel. I Levert-rapporten for 2018 går det frem at Hammerfest-regionen har 2013 millioner kroner i petroleumsomsetning. Hva tenker MDG at befolkningen i området skal leve av? MDG til makta hadde vært kroken på døra for Hammerfest.

Det er flott at folk er opptatt av miljøvern, for all del. Vi skal gjøre det vi kan for å bevare kloden for våre etterkommere. Samtidig er det slik at produksjonen av olje i Norge er blant verdens mest miljøvennlige. Å flytte produksjonen til andre land vil bare føre til mer forurensning av kloden, i tillegg til kraftig forringet levestandard i Norge.

MDG mangler realitetsorientering. Det er supert at de har lyktes med bilfritt Oslo sentrum, men det beste vil trolig være at deres prosjekt konsentreres til nettopp dette, og at de ikke får makt og innflytelse på nasjonalt plan. MDG er et parti for Oslo-folk. Oppslutningen på 4,2 prosent i Troms og Finnmark viser at befolkningen her i fylket i stor grad er enig i dette. Dette er ikke et parti for distriktene, men et parti man bør holde seg langt unna om man ikke bor i bykjernen av en storby.

De øvrige nasjonale trendene kan imidlertid leses også i Troms og Finnmark fylke. Arbeiderpartiet har noe høyere oppslutning enn nasjonalt, men faller kraftig, mens Senterpartiet går frem. Det samme gjør SV. Den mye omtalte regionreformen er mye snakket om i valgkampen, men vi må også huske på styringsslitasjen som har vært i flere kommuner.

Dette ser vi blant annet i Båtsfjord og særlig Nordkapp. Ap har styrt lenge, og det har uten tvil vært en grad av maktarroganse og «vi vet best»-holdning. I Nordkapp har man vært på kraftig kollisjonskurs med befolkningen i saken om Nordkapplatået. Det var selvskading av verste sort, og man kunne forutsett at dette kom til å bli resultatet. Opposisjonen i Nordkapp har vært aggressive og brukt store ord, så det blir interessant å se hvordan de selv skjøtter oppgaven når de nå har fått makten.

Man kan vel trekke den veldig enkle konklusjonen at når man ikke legger øret til bakken og lytter til folkets puls, så blir man straffet for dette. Derfor er det ingen store overraskelser når stemmene nå er talt opp i Troms og Finnmark.

Det er bare å ønske de som skal inn i de nye kommunestyrene lykke til. Det kommer nå knallharde forhandlinger for å danne styringsdyktige flertall. Mange kameler skal svelges, men alt i alt blir det neppe så veldig store endringer, selv om noen kommuner vil få ordførere fra andre partier.

I det nye fylkestinget, må håpet være at politikerne i Troms og Finnmark klarer å se hele regionen, gjøre gode vedtak og drive det nye storfylket på en god måte, fremfor å bare snakke om reversering av reformen.

Alle er klar over at flere partier ønsker å reversere reformen, men nå er sammenslåingen tross alt gjennomført – og da må man gjøre det beste utav det slik at man får en god styring av Troms og Finnmark fylke. Destruktivt snakk om oppheving er bare tull, all den tid det er Stortinget som bestemmer dette.

Det spørsmålet får man komme tilbake til etter stortingsvalget i 2021, inntil da regner vi med at politikerne i regionen gjør sitt beste for å styre Troms og Finnmark fylkeskommune på best mulig måte.