May-Linn og Thuridur er redde for å miste skolen sin – nå må politikerne lytte

VIL FLYTTE: Dersom skolen legges ned, vil Thuridur Arnadottir og May-Linne Aune Jonassen flytte fra Gamvik. Det bør politikerne huske på når de skal vedta kutt, mener ansvarlig redaktør Anniken Renslo Sandvik i Finnmarken.

VIL FLYTTE: Dersom skolen legges ned, vil Thuridur Arnadottir og May-Linne Aune Jonassen flytte fra Gamvik. Det bør politikerne huske på når de skal vedta kutt, mener ansvarlig redaktør Anniken Renslo Sandvik i Finnmarken. Foto:

Konsekvensene vil bli store dersom bygdeskoler legges ned.

DEL

UKESLUTT «Da vi flyttet til Gamvik, var det viktig for oss å ha en skole på stedet. Vi har allerede en trygg arbeidsplass, og vi trives godt her. Her finner vi bolyst. Men uten skole eller barnehage, er det ikke liv laget for oss her.»

Disse ordene tilhører May-Linn Aune Jonassen, en 30-åring som har slått seg ned på stedet Gamvik sammen med familien sin. Selv jobber hun på Gamvik Seafoods, og hun har barn i skolealder. Derfor fortviler hun når kommunen nok en gang tar fatt på en diskusjon hun trodde var lagt død, en fortvilelse hun deler med Thuridur Arnadottir. Skal skolen i Gamvik opprettholdes, eller skal den ikke?

Denne situasjonen er det en rekke foreldre som kan kjenne seg igjen i akkurat nå. Det går mot desember og budsjettid i kommunene, og flere steder er bygdeskolene brakt på bane i forkant. I Tana snakker man nok en gang om nedleggelse av skolene i Sirma og Austertana, mens rådmannen i Vadsø har foreslått å legge ned oppvekstsenteret i Vestre Jakobselv.

«Det er klart at dette vil være et stort tap for bygda. Skolen har jo hatt et godt renommé og vært en viktig bidragsyter til bolyst her i Vestre Jakobselv,» uttalte rektor Tord Skardal ved Vestre Jakobselv oppvekstsenter til iFinnmark litt tidligere i november.

Samtlige forslag kommer på bordet fordi kommunene må spare penger. I Vadsø kommune er det snakk om kutt på 40 millioner kroner. I Tana kommune må man kutte 9,7 millioner kroner i 2021, mens man i Gamvik kommune ser ut til å gå 12 millioner kroner i minus i år. Det betyr et enda dystrere arbeid for politikerne som nå skal enes om et budsjett. Fra før var oppgaven å kutte 15 millioner kroner, nå må de legge til behovet for å dekke inn årets underskudd over to år.

Derfor har Gamvik skole igjen kommet på agendaen.

Dette til tross for at et flertall av politikerne som nå sitter i kommunestyret, gikk til valg på å bevare dagens skolestruktur. Og til tross for at politikerne i februar i år til slutt sa nei til daværende rådmann Øyvind Korsbergs ønske om å utrede muligheten for å spare penger ved å legge ned én eller to av de tre skolene i kommunen.

Nettopp dette temaet var blant de viktigste på agendaen da iFinnmark arrangerte debatt i Gamvik i forkant av fjorårets valg. Der møtte Anne Kristine Nordstrand, en kvinne som i en årrekke var lærer ved Skjånes skole. Hun mener stadige diskusjoner om å legge ned bygdeskoler, er ødeleggende for lokalsamfunnene det gjelder.

«Det skaper så stor utrygghet stadig å få høre at noen vil legge ned skolen eller barnehagen, at det er fram og tilbake hele tiden. Det er en byggestein, og tar du den bort, rakner alt sammen,» sa hun til iFinnmark den gangen.

I debatten var Sentrumslista eneste parti som rett ut sa at de ville legge ned ungdomstrinnet på Gamvik skole og flytte lærerne og elevene til Mehamn. I tillegg åpnet også Fremskrittspartiet for å se på skolestrukturen. SV, som i dag har ordføreren, sa klart nei, akkurat som Arbeiderpariet. Senterpartiet var ikke til stede på debatten, men i partiprogrammet gikk de til valg på å «styrke skolene budsjettmessig».

Selv om Arbeiderpartiet fikk flest stemmer og 6 av 13 representanter i kommuestyret, endte SV opp med ordføreren etter å ha inngått samarbeid med Frp og Sp. Og det gikk ikke mange månedene etter valget før også ordfører Alf Normann Hansen åpnet for å utrede skolestrukturen.

Det forslaget lanserte nemlig daværende rådmann Øyvind Korsberg i januar i år.

«Jeg er fullstendig klar over hva partiene sa i valgkampen, men det er min plikt etter kommuneloven å foreslå grep som kan rette opp en svært vanskelig økonomisk situasjon,» sa han til iFinnmark da.

Da saken var oppe i formannskapet, gikk SV og Frp inn for å utrede skolestrukturen (Frps representant Johnny Olaussen var vara for Senterpartiets faste representant), mens Arbeiderpartiet stemte for et eget forslag som avviste utredning om skolenedleggelse. Men i kommunestyret kort tid etterpå, kom SV med et nytt forslag der de gikk inn for å utrede skoleorganisasjonen, ikke skolestrukturen, og at gjennomgangen skal ha fokus på at alle skolene skal bestå. Dette fikk de flertall for sammen med Frp og Sp.

«Jeg oppfatter flertallsvedtaket som at det er uaktuelt å legge ned noen av skolene i denne valgperioden. Og det samme lå i Aps forslag. Derfor kommer jeg ikke til å foreslå dette på noen måte. Jeg vil ikke bruke krefter og penger på å utrede noe politikerne sier nei til,» uttalte rådmann Korsberg da.

Han sa også at han i månedene framover ville komme med fortløpende innsparingstiltak som kunne gjennomføres på kort sikt. Men siden den gang har årets underskudd bare vokst. Mens man i februar snakket om kutt på 4-5 millioner kroner mot budsjett, er man nå oppe i 12 millioner kroner. I tillegg må man altså finne 15 millioner kroner å kutte i 2021-budsjettet.

Derfor har ordfører Alf Normann Hansen bedt kommunens nye rådmann, Tor Arne Solvoll, om å utrede skolestrukturen likevel.

«Faktum er at situasjonen nå er verre enn for noen uker siden. Alle må ta innover seg den alvorlige situasjonen vi er i, og bidra. Vi ønsker å unngå å havne på Robek-lista,» sier Alf Normann Hansen til iFinnmark om saken.

Ingen partier motsatte seg dette i formannskapet, men Arbeiderpartiet har signalisert at de vil si nei til å legge ned skolen i Gamvik.

«Vi må heller gå mer kreativt til verks og se om det er andre områder vi kan gjøre innsparinger på,» sier Arbeiderpartiets Ragnhild Vassvik.

Rådmannens utredning skal ventelig presenteres for politikerne i neste formannskapsmøte. Forhåpentligvis inneholder den langt mer enn et forslag om å legge ned skoler. iFinnmark har tidligere skrevet at det ikke er gjennomført store innsparinger i kommunen de to siste årene, og dermed burde det være mange muligheter å ta av. Den ferske rådmannen har for eksempel signalisert at det er mulig å ta grep innenfor helse, teknisk etat og næringsutvikling. Han har også påpekt at kommunen eier mange eldre bygg med store arealer som er dyre i drift, og at det nok er mulig å spare penger ved å bruke ressursene på en annen måte enn man gjør i dag.

I Gamvik skulle nok foreldre og lærere ønsket at kommunen holdt skolestrukturen utenfor gjennomgangen av økonomien, slik politikerne i utgangspunktet lovet dem. Og det er ikke rart, for nedleggelse av en skole er selvfølgelig et tiltak som vil monne på budsjettet, og gjøre den økonomiske tilværelsen enklere.

Dette vil i så fall være en kortsiktig glede. Det kan ikke være noen tvil om at nedleggelse av en skole vil innebære at unge voksne pakker sammen livene sine i fiskeværet, og slår rot et annet sted. Det stedet er ikke nødvendigvis Mehamn.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken