Dette med bakgrunn i saken om båttransport til Årøya i Alta, der ingen av to fartøy som var tiltenkt transport av blant annet drivstoff, ikke har de nødvendige tillatelsene til dette.

– Jeg vil understreke sterkt at denne saken vil følges opp, slik at de nødvendige godkjenningene til frakt av tankbil vil komme på plass så fort som mulig, sa Agnete Masternes Hanssen, da hun informerte om at hun ville trekke seg fra stillingen som fylkesråd.

Hun sa videre at hun er den øverste ansvarlig for saken.

– Det er leit og beklagelig at Agnete trekker seg nå, men jeg har innvilget hennes ønske om å fratre. I et parlamentarisk system er det hun som er den øverste ansvarlige for sin avdeling, forteller fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.

Han sier bakgrunnen til avgangen dreier seg om svikt i den divisjonen som Masternes Hanssen har ansvaret for.

- Det handler om svikt innenfor en gitt divisjon. Det handler om elementære ting som vanlig saksbehandling som alle regner med er på plass, men som ikke har vært det her, uttalte Mo.

iFinnmark har forsøkt å få en kommentar fra fylkesråden, men hun viser til fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo for kommentar. Bjørn Inge Mo viser til at det vil komme en pressemelding om saken.