De merkelige krumspringene ved fylkets fremste, folkevalgte organ har åpenbart ingen ende. På siste fylkesting kom det foreløpig siste utspillet som bare bekrefter at vi som til daglig må forholde oss til valgene som gjøres, har vi tilsynelatende ingen kontroll over.

For to år siden ble det øremerket 26,5 millioner kroner til et nytt fergeleie på Ingøy, og kaia var tenkt ferdigstilt i 2017. Etter dette har vi ramlet nedover prioriteringslista til steder som ikke sto på prioriteringslista i det hele tatt.

Høsten 2017 ble det bevilget 1 million til bølge- og strømmålinger for utredning av Vikran som en mulig fremtidig fergekai. Både grendelaget og kommunens ordfører har gjennom det meste av 2018 etterlyst fakta om hvordan prosessen går. De eneste meldingene vi har fått, har dreid seg om forsinkelser. Det har i praksis ikke skjedd noe som helst.

Vi konstaterer med undring at samferdselssjef Geir Ove Bakken reiser rundt på lokallagsmøter i Måsøy og forteller lokallaget noe helt annet enn det svaret kommunens administrasjon og ordfører sitter og venter på. For vi har hele tiden ventet på at bølgemålingene skal komme i gang. Så kommer det siste fylkestingsmøtet. Da er Vikran plutselig blitt for dyrt, og prosjektet avblåses - et prosjekt som egentlig aldri har kommet i gang. Det hele skjer uten at ordfører og administrasjonen i Måsøy får noe som helst forvarsel. Det er intet mindre enn utrolig, og særdeles skuffende!

La oss se litt på Måsøyekspressen. Denne ruta er det hurtigbåtsambandet i Finnmark som frakter desidert flest kjøretøy. Vi har fremdeles to veiløse øysamfunn uten fergekai i Måsøy kommune. Vi har den mest værutsatte hurtigbåtruta i fylket - og vi har ikke fått noe som helst ut av fylkeskommunen i inneværende periode. Likevel velger altså våre folkevalgte å sette i gang prosesser med fergekaier i Altafjorden, på steder med svært korte veistrekninger.

De samme folkevalgte kjører et rått løp for å få på plass en entreprenør som kan sette opp en fergekai i Alta før budsjettforhandlingene starter. Hvorfor er det sånn hast med en fergekai i Alta, som har både flyplass, E6 og alle former for alternativer i forhold til offentlig transport? Jeg tror jeg vet svaret: Geir Ove Bakken og resten av altabenken på fylkeskommunen trumfer gjennom disse vedtakene - fullstendig uten omtanke for de av oss som kun har hurtigbåten som transportmiddel. Det er taktisk og det er kynisk. Skam dere!

Derfor oppfordrer vi fylkeskommunen til å hjelpe oss. Det viktigste nå er å få en fergekai på Ingøy - uansett hvor den måtte bli plassert. Dette vil løse utrolig mange problemer for oss. I ett og et halvt år har øya vært uten fiskebruk. Vi har ikke gitt opp håpet om å få på plass aktører som er villig til å satse. En fergekai vil være en utrolig sterk faktor i forhold til å lokke investorer hit. Men det haster, og vi kan ikke godta å bli forbigått flere ganger.