Mannen godtok ikke bot for å ha kjørt utenfor skuterløypa. Nå er saken avgjort i retten

Mannen fra Sør-Varanger møtte i Øst-Finnmark tingrett, tiltalt for å ha kjørt i utmark uten dispensasjon.