Mann kjørte 46 km/t over fartsgrensa – mente det var god sikt

Mannen fra Øst-Finnmark tilsto på stedet.