Operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt, Tor Morten Noste, vil ikke si hva slags firma den skadde mannen jobber for. Men han opplyser at arbeidsulykken fant sted på Sørvær i Hasvik.

Han informerer deretter om at en mann i slutten tyveårene skal ha fått armen i en av maskinene på sin arbeidsplass fredag.

– Vedkommende ble tatt hånd om av helse og fraktet til UNN i Tromsø. Skadeomfanget kan jeg ikke gå i detalj på, men det er snakk om en skadet arm, sier Noste.

Han henviser til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) for status på den skadde personens tilstand. Vakthavende pressevakt ved UNN, Per-Christian Johansen, forklarer at han ikke har mulighet til å kommentere pasientens skadeomfang. Det er av hensyn til personvern, legger Johansen til.

Tor Morten Noste påpeker at operasjonssentralen ikke har fullstendig oversikt over hvor saken står per nå. Det er fordi at hendelsen har gått over i en etterforskningsfase.

– Teamet som etterforsker saken må kontaktes for ytterligere informasjon etter helgen. Da vil det være mulig å få flere detaljer fra dem, sier operasjonslederen.

Noste informerer videre om at det er tatt avhør av andre tilknyttet arbeidsplassen, og at politiet forsøker å få klarhet i hva som har skjedd.

Arbeidsplassen skal ha blitt stengt etter ulykken. På nåværende tidspunkt er det ukjent for operasjonsleder Noste om arbeidsplassen fremdeles er avstengt.

iFinnmark følger saken videre.