« Å sikre at Pasvik folkehøyskole kan videreføre sitt viktige arbeid blant ungdom i Barentsregionen». Dette sitatet er hentet direkte ut av plattformen AP, SP og SV styrer etter.

Nå går vi mot slutten av perioden, og skjer det ikke noe nå, så er det ikke annet å si enn at det kanskje var viktigere å nevne skolen i plattformen, enn å faktisk ta ansvar.

I den politiske plattformen partiene SV, Sp og Ap styrer etter, står folkehøgskolen spesifikt nevnt. Der står det at vi skal opprettholde skolen. Ei viktig og ikke minst riktig setning, som viser at fylkesrådet skal sørge for at skolen og tilbudet der blir godt opprettholdt.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark unnlater å svare på om hva de vil gjøre med garderobeanlegg og basseng på Pasvik folkehøgskole. Skolen er avhengig av både garderober og basseng, og det er nå kritisk at renovering skjer. Etter år med utsettelser er rehabiliteringsbehovet prekært. Saken er nå prekær for folkehøgskolen og dersom anlegget stenges ned, vil det være en katastrofe for skolens drift, elever og for Pasvikdalens befolkning.

Gjennom flere år har rektor og styret ved folkehøgskolen forsøkt å få som saken på dagsorden. Dette gjelder nødvendig renovering av basseng og garderobeanlegget, hos administrasjonen i fylkeskommunen. I november 2021 fikk fylkesråd for økonomi informasjon om saken, med ingenting blei gjort, som vi kjenner til.

I 2021 gjorde kommunestyret i Sør-Varanger et vedtak som ga 3 millioner til tiltaket. Bakgrunnen for dette vedtaket var skolens viktige rolle for lokalsamfunnet i Pasvik og for Pasvik skole som er leietakere av både gymsal og basseng. Videre er det flere andre brukergrupper i anlegget når ikke folkehøgskolen selv bruker det.

I mai 2022, blei vedtaket spilt inn til fylkesrådet i Troms og Finnmark. Det blei også spilt inn til partiene, men ingenting har skjedd. Saken er tatt opp, men svar uteblir. Det vil si at ingenting skjer, mens garderobeanlegg og basseng forfaller, til det til slutt blir ubrukelig og helsefarlig.

Så lenge fylkeskommunen har ansvaret for skolen, så syns vi det er viktig at fylkeskommunen tar ansvar. Dette ligger ikke innenfor oppvekstfeltet, men er en investering og sorterer dermed under fylkesråd for miljø og næring.

Kort fortalt er det en investering på 20 millioner (eks. mva.). Sør-Varanger kommune har vist stor vilje til å være med på et spleiselag og Kommunestyret har bevilget 3 millioner. Det vil bli søkt spillemidler for omtrent 5.5 millioner. Resten er det nødvendig at fylkeskommunen bidrar med. Det vil si omtrent 11 millioner.

Dette vil være et godt motkonjunkturtiltak for å demme opp for konsekvensene av sanksjonene mot Russland for et lokalsamfunn som er særlig ramma.

Folkehøgskolen må få være det samfunnsnyttige navet som den er for alle brukere av anlegget, slik som skolesvømming, trening i idrettslagets regi, for de eldre og de med nedsatt funksjonsevne. Skolen ligger midt i et geopolitisk sentrum. Skolen samler elever fra hele verden og er en livskraftig og trygg møteplass for elever fra hele verden. Dette er allerede etablert politikk i fylkeskommunen. Et samarbeid mot Russland er utelukket på nåværende tidspunkt og skolen ser også mot både Finland og Sverige.

Fylkeskommunen har et ansvar for å opprettholde skolen. Samarbeidet på tvers med skolen er viktig for folket i dalen og skolen er viktig for fylkeskommunen. Skolen samler elever fra «hele» verden og er en livskraftig og trygg møteplass.

Troms og Finnmark fylkeskommune eier en folkehøgskole, og den bør fylkeskommunen ta vare på! Fylkesrådet henstilles til snarlig å ta saken inn til behandling. Bare slik får vi vite om de er seg sitt ansvar bevisst og bevilger nødvendige investeringsmidler snarest!

Det er fortsatt tid til å sette folkehøgskolen på dagsorden dersom fylkesrådet skal vise at de ønsker å satse på og opprettholde drifta ved opprettholde Pasvik folkehøgskole. Det må bevilges penger nå!

Styret ved Pasvik Folkehøgskole

Elin Mathisen, Kurt Wikan, Terje Hansen, Vegard Seljemo og Sander Molland