Båtsfjord Senterparti signerer avisinnlegget av 27.1. med både nåværende og tidligere ordfører for å legge tyngde bak sin beskrivelse av realitetene om privatiseringen av Solbakken i Båtsfjord.


Jeg vil minne tidligere og nåværende ordfører at en ordfører er og skal være den øverste TILLITSPERSON i en kommune. Dette ombudsrollen krever ærlighet og etterrettelighet.

Les også

Båtsfjord Arbeiderpartis historieforfalskning

Situasjonen Wærnes og Johnsen nevner fra 2014 var en helt annen enn i dag. Det var ingen avdeling i kommunen som skulle settes bort til private.

Da man i 2014 kjøpte tjenester til ett enkeltmenneske i en annen kommune, så var det fordi man ikke hadde et tilbud i Båtsfjord kommune til vedkommende. Et eventuelt tilbud måtte da ha blitt bygd den opp fra grunnen. Det var verken snakk om virksomhetsoverdragelse eller noen privatisering av kommunale tjenester, det fantes ikke noe tilbud.

Les også

Solbakken bofellesskap. «Det siste vi må gjøre er å sette pasientsikkerheten i fare»

Så fortsetter duoen å rakke ned på måten kommunen har håndtert avdelingens manglende system og rutiner gjennom mange år, uten å tenke på hvordan dette blir mottatt av de dere har arbeidsgiveransvar for. De som har arbeidet og fortsatt arbeider på avdelingen. Ansvaret for ansvarlig drift ligger hos LEDER.

De framstiller dette som om det ikke fantes andre alternativer til privatisering, når realiteten er at man ikke har vurdert noe annet! Man har hatt ett politisk mål – PRIVATISERING, og det har dere fått til, MOT Arbeiderpartiets stemmer. Det var SP og H som fikk vedtatt privatiseringen av Solbakken.

Prinsippet om at man best utfører tjenestene selv for de mest sårbare i samfunnet vårt, bygger på at man nettopp da, kan påse at driften er trygg, tjenestene er gode, arbeidsplassene er lokale, ingen profitører stikker av med overskuddet og at man har kontinuitet for brukerne.

I stedet for å ha dialog med andre politikere, ansatte, tillitsvalgte, pårørende og brukere, så slenger man ut påstander og karakteristikker som ikke holder mål. Dette beskriver godt måten Båtsfjord Senterparti velger å drive politikk på.

Dette er politisk lavmål i måten man diskuterer i offentligheten, slik kan vi ikke ha det om vi skal klare å rekruttere nye engasjerte mennesker til stedet vårt. Fraflyttingen fra vår kommune har aldri vært så stor som nå (hvor mange med kompetanse i ulike stillinger i kommunen har sluttet?).

Nå krysser vi fingrene for at de som skal drifte avdelingen på kommunens vegne, gjør det slik som lovet. Men det legger også en stor oppgave på Båtsfjord kommune, i å påse at tjenestene ved Solbakken er gode nok, og at man om noen få år skal tilbakeføre disse tjenestene til kommunal regi. Da som en avdeling med alle rutiner på plass og god nok lokal kompetanse. Dette kommer Arbeiderpartiet til å følge nøye med på.

Noe mange i Båtsfjord er opptatt av, er at tidligere ordfører Ronald Wærnes (hoppet av midt i ordførerperioden sin), nå kommunestyrerepresentant, fylkesråd ved flere anledninger både i media og i kommunestyret har lekket fra en fortrolig rapport vedrørende fryktkultur i Båtsfjord kommune. Her har han vist til at rapporten ikke har avdekket en fryktkultur. Dette medfører ikke riktighet, da selv en sladdet versjon av rapporten som er offentlig bekrefter det motsatte. Nåværende ordfører har også gjentatt at noen fryktkultur finnes ikke! At våre øverste tillitspersoner ikke er etterrettelige, er meget alvorlig.

(Her svarer Ronald Værnes på påstanden om at han har lekket fra en fortrolig rapport:)

Skal man beskylde sine meningsmotstandere for skittent spill og manglende etterrettelighet bør man i det minste ha rent mel i posen selv!

Jeg vil nok en gang oppfordre våre innbyggere til å følge kommunestyrets og formannskapets møter enten fysisk eller på kommune tv. Møtene ligger også i opptak på kommunens hjemmeside.

Her vil dere se hvordan møtene ledes og representantens oppførsel er fra både talerstolen og representantenes sine fasteplasser.

Geir Knutsen
Gruppeleder Båtsfjord Arbeiderparti