Mangelen på fagansatte fikk rådmannen til å tenke utenfor boksen: - Gledes over at vi har fått til dette

Rådmannen i Tana kommune har i samarbeid med en høyskole fått helsesykepleierutdanningen til Finnmark.