Mangel på taxi skaper stor frustrasjon blant innbyggerne: – Vi kan ikke selv begynne å kjøre folk

Opptil flere forteller de har sendt inn klage til fylkeskommunen angående taxisituasjonen i Gamvik. Nå håper de på en endring i situasjonen. Men så enkelt er det trolig ikke. Drosjeeieren oppgir å ha gyldig fravær, og snart endres reglene.