I dag føler jeg behov for å gi tilsvar til Per Steinar Stamnes i Industri Energi Equinor sokkel sitt innlegg i IFINNMARK.NO om elektrifisering av Melkøya.

Les også

«Flere hundre arbeidsplasser står i fare dersom Hammerfest HLNG ikke elektrifiseres»

Å påstå at Melkøya vil bli lagt ned i 2030 gitt at anlegget ikke får strøm, er direkte feil og en skremsel politikk for å få skrike seg til for å få viljen sin.

Equinor er Norges mest verdifulle selskap som hadde et overskudd i 2022 på 400 milliarder kroner.

Selskapet har i dag LNG generatorer som produserer strøm for å drive anlegget på Melkøya, noe som gir et utslipp på 850 000 tonn co₂.

På prinsipielt grunnlag er det lovfestet at forurenser selv har ansvaret for å ta disse kostnadene, men istedenfor at Equinor viser samfunnsansvar skal altså dette milliardkonsernet rane den siste ressursen som fremdeles er tilgjengelig i nord, nemlig strøm.

I stedet for å se på alternative løsninger ønsker Equinor å dytte denne regningen på folket i nord. Selvsagt har selskapet gjort kalkyler som tilsier at det på sikt vil gi milliardbesparelser gitt at det konverteres til land strøm.

Så er jo et berettiget spørsmål om folket i nord skal være den som bidrar til at Equinor som selskap skal hente felles skapets ressurser for å gi økt overskudd og ditto aksjonær utbytte?

Equinor kunne selv tatt ansvar med å gå for en CCS løsning som er karbonfangst og lagring.

Selvsagt koster dette penger, men selskapet sitter selv på alt av ressurser og skulle selvsagt løst oppgaven i egen regi.

At Equinor i tillegg skal ta strømmen fra resten av Nord-Norge vil resultere i at de nordligste fylkene risikerer å miste 1000 vis av arbeidsplasser. Dette fordi vi mister muligheten til å fornye eksisterende næringsliv, og ikke minst taper muligheten for å kunne etablere nye næringer i nord.

Så er jo også et berettiget spørsmålet om det nord norske næringsliv skal ekskluderes fra retten til å delta i det grønne skifte?

Til de 1700 lokale arbeidsplassene som omtales går sikkert 1400 av disse til pendlere med såkalt lokal adresse.

I Hammerfest har disse selskapene såkalte avdelingskontorer som disse lokale ansatte sokner til.

Det betyr fly inn/fly out med pendling og 12 timers dag i 14 dagers turnus. Denne ordninga bidrar til at disse selskapene slipper å betale arbeidsgiveravgift for sine ansatte.

Samtidig mister Hammerfest kommune millioner i tapte skatteinntekter fordi dette blir innbetalt til den ansattes hjemkommune, altså der vedkommende har fast bopel. Det betyr at de tallene som her blir oppgitt om lokal sysselsetting er en bløff.

Sannheten er at det sitter lokale og regionale bedrifter uten at de får anledning å ta del i utnyttelse av lokale naturressurser, dette er ikke greit.

Som Norges mest kapitalsterke og verdifulle selskap kan Equinor bare pakke kofferten å komme seg ut av Finnmark hvis de mener det ikke er regningssvarende å drive næringsvirksomhet i her.

Vi trenger selskaper i Nord-Norge som er med å bygge samfunn, dette gjør ikke Equinor i denne saken.