Det er snart påske. Den religiøse siden ved påske har blitt borte for mange, men kanskje ikke i år da mange lever med koronafrykt. Livet er liksom på vent. Vi er usikre og vet ikke helt hva fremtiden vil bringe. Det hele er så uvirkelig.


Liv og død - det er jo hva påsken dypest sett handler om. Livet blir fattigere hvis vi ikke gir plass til både sorg og glede, langfredager og påskemorgener. Langfredag er en sentral dag, ikke bare i påskeuken. Men mange opplever langfredag daglig i disse usikre tider. For langfredag er en sentral dag, ikke bare i påskeuken. Koronaviruset gjør så visst ikke livet lettere for oss. Det er grunn til å være engstelig!

De som ikke er det, har ikke forstått alvoret.

Påsken er på mange måter forbundet med symboler. Korset symboliserer Jesu død. Og mange av oss opplever flere korsdager gjennom livet. Dager som er tunge og vanskelige. Vi har alle våre kors å bære. Det kjenner mange i disse dager. Lammet er et bilde på Jesus som ofret seg selv. Og egget symboliserer livet som bryter frem. Og ordentlig påske blir det jo ikke uten egg. Det er et bilde på Jesus som bryter seg ut av døden, men også et bilde på at vi mennesker blir født på ny. Også påskeliljene er et symbol på de nye livet. Og sola som vi alle er opptatt av i påskehøytiden er fra gammelt av et kristent symbol fordi Jesus og sola gir liv og vekst.

Når vi feirer påske og ser noen av disse symbolene ved frokostbordet, i et ukeblad, på TV eller ute i naturen, kan vi kanskje tenke litt over hva symbolene betyr.

Og kanskje er det aktuelt for noen å lese tekster i Bibelen om liv og håp. Den har også mange tekster om ikke å bekymre seg. Og om håp. I en av påsketekstene (Matteus 28,1-10) møter vi 2 kvinner ved Jesu grav. De møtte en engel som sa til dem :»Frykt ikke!» Vi trenger engler i dag, helsearbeidere og alle andre som står på. Og vi må lytte mer til alle englene i blant oss enn til dommedagsprofetene som spår undergang!

Livet må også i disse vanskelige tider gi plass til glede og påskemorgener selv om det fylt av motsetninger. De fleste av oss har vel på ulike måter fått oppleve disse spenningene de siste ukene!