- Man trenger bare sko og kølle så er man i gang

Nylig var tjue ungdommer i alderen 13 til 17 år fra Vest-Finnmark samlet på innebandycamp i Lakselv.