Det har vært en knalltøff jobb å få i land budsjettet. SV ser alle utfordringene i fylket og det er frustrerende å ikke ha rammer som tilsvarer de behovene vi ser blant folk. Vi får allikevel til mye, selv om det er mye som vi ikke kan gjøre.

Fylkesnivået er kronisk underfinansiert og regjeringen har tvangssammenslått fylkene og rømt fra regningen. Nå ser vi at de truer med å legge det ned igjen. Venstre og KrF må jo føle seg lurt etter at de nå ser resultatet av regionreformen.

Vi må bare se i øynene at når det største regjeringspartiets svar på tilstrekkelig finansiering til å gjøre en jobb for folket i nord er trusler om nedleggelse av hele fylkesnivået, ja så er det ingen vilje til å bevilge mer penger. Tvert imot. Da kan man spørre seg om det som skjer fra sentralt hold er en rigging for fiasko. Det skal de ikke klare. Vi i SV tror at et fylkesnivå bestående av representanter bosatt der de er satt til en ombudsrolle er bra.

Men det er godt å bo i nord og det vil bli enda bedre når vi får en regjering som vil respektere folket i nord, oppheve tvangssammenslåingen og starte jobben med å oppfinansiere fylkene slik at ombudsfolk i nord, som blant annet vi i fylkestinget er, kan få de redskapene vi trenger for å gjøre den jobben vi brenner for. For folk i Finnmark og Troms.

Når det er sagt: Dette fylkesrådet får i sitt budsjett til mye innenfor rammebetingelser som er langt unna det man behøver. Ingen skoler legges ned, vi får til en hel del på samferdsel og vi har klart å redde de fleste båtrutene.

For å ta i bruk retorikken til en avgående president vi alle kjenner: Ingen ville klart å lage et bedre budsjett enn oss med så trange rammer.

Så må vi vente på ny regjering når det gjelder gode nyheter fra Hovedstaden.

Ja folkens det er ingenting å sprette champagnen over, men så har vi heller ikke råd til noe annet enn en liten flaske sjimpansebrus, takket være den rå sentraliseringen som regjeringen bedriver.