(Nordlys)

33 av 34 kyr ble berget ut i live etter at taket på en driftsbygning på Luneborg i Målselv raste sammen torsdag morgen. De første meldingene gikk ut på at to dyr var omkommet og et ikke gjort rede for, men da alle dyrene var berget ut, så det heldigvis litt bedre ut.

Alle de overlevende kyrne er i god behold og ble torsdag ettermiddag transportert bort for omplassering. Aksjonen ble avsluttet ved 14.30-tida.

Det var et takras fra hovedtaket som traff det mindre taket som igjen raste sammen over kyrne, men til alt helt traff ikke taket majoriteten av dyrene.

En større redningsoperasjon ble igangsatt med mannskaper fra politiet, brannvesenet, Nortura, Mattilsynet og naboer. Taket ble måket og sakte, men sikkert kunne man tidlig torsdag ettermiddag begynne å berge ut de første dyrene.

Ifølge Nye Troms hadde 34 kyr tilhold i fjøset - 18 melkekyr og 16 ungkyr.