Frem mot 2030 skal olje- og gassnæringen redusere utslippene med 50 prosent. Spørsmålet er da, hvordan får vi det til? Elektrifisering med kraft fra land er det viktigste tiltaket fram mot 2030.

Les også

Aftensang for norsk natur. Del 1 av 2

Ikke alle felt på norsk sokkel skal elektrifiseres. Vi elektrifiserer heller ikke for enhver pris, og de elektrifiseringsprosjektene som planlegges gjennomført er gjennomgående lønnsomme og gir store utslippskutt i Norge og globalt. Hvert enkelt prosjekt vurderes hver for seg. Kostnad, kraftsituasjonen og feltenes levetid er blant faktorer som vurderes før det besluttes å elektrifisere.

I tillegg vil elektrifisering av sokkelen frigjøre gass som gjør at vi kan øke eksporten til Europa med 2,5 prosent, og selv om det kan høres lite ut representerer det store mengder energi. For hver terawatt-time kraft vi henter fra land frigjøres gass tilsvarende 2 TWh til eksport til Europa. Det vil være et viktig bidrag for å sikre Europa energi de etterspør fra Norge og sikre arbeidsplasser her hjemme også fremover.

Les også

Spillet om Melkøya

Mange selskaper jobber også aktivt med forskning og utvikling av nye teknologier slik kronikkforfatterne etterlyser, som karbonfangst på installasjonene, kompakte kombikraftanlegg og bruk av hydrogen eller ammoniakk for kraftgenerering på sokkelen. Disse teknologiene vil trolig ikke bidra med store utslippskutt i 2030, men kan bli helt avgjørende for at Norge og Europa skal nå sine klimamål i 2050.

Så må vi jobbe sammen for å løse den krevende kraftsituasjonen, samtidig som vi skal nå klimamålene. Vår industri ønsker å være med på dette kraftløftet ved å satse på havvind. Men vi må ha et større tempo i utviklingen dersom havvind i større grad skal være med å elektrifisere sokkelen og avhjelpe den pressede kraftsituasjonen. Det er ikke vanskelig å forstå skepsisen noen har til å elektrifisere deler av industrien. Men løsningen er ikke å sette industri og arbeidsplasser opp mot hverandre, og tviholde på et kraftoverskudd som allerede er på full fart mot svenskegrensa. Løsningen må være at vi bygger ut mer kraft slik at vi kan redusere utslipp, sikre eksiterende arbeidsplasser og skape nye.

Les også

Sametinget må ta ledelse i det grønne skiftet

Alle næringer, både i Norge og ellers i verden, møter krav fra kunder, forbrukere og myndigheter om å redusere sine utslipp. Med stadig høyere krav og avgifter vil det være de som kan produsere med lavest utslipp og til lavest pris som vil være mest konkurransedyktige. Elektrifisering av feltene hvor det er lønnsomt vil sikre at vi kan produsere energi som Europa trenger, med minimale utslipp i lang tid framover. Det er viktig for sokkelens konkurransekraft og for samfunnets inntekter langt inn i fremtiden.