Magnus (24) bruker ikke skoledagen på å lese bøker: – Konkurransen om plassene er stor

Kirkenesværingen Magnus Lorentzen tilbringer kun to av fem dager på skolen. De resterende dagene bruker han på å ta til seg så mye erfaring som mulig i en svært konkurransepreget bransje.