Må stenge løypene: – Reinen kommer løpende med en gang de hører en scooter

– Vi har alltid vært for at løypene skal holdes åpne, men denne gang må dyrevelferden komme først, forteller Mikkel Nils Sara, leder for sommersiidaen Skouhtanjárga i reinbeitedistrikt 16.