Gå til sidens hovedinnhold

Må parkere handikaptaxien: – De er villige til å forhandle, men ikke til å betale

Anbudsrunden for hvem som skal få kjøre for Pasientreiser de neste tre årene i Nordkapp er avgjort. Her tapte Nordkapp Taxi anbudet til Ferder Taxi, som holder til i Tønsberg.

For abonnenter

[FINNMARKSPOSTEN]: Nordkapp Taxi har tatt på seg å være underleverandør av denne tjenesten for Tønsbergfirmaet i alle turer som betales av Pasientreiser og Finnmarksykehuset.

Geografisk er det heller ingen andre som kan ta på seg denne tjenesten.

– Det burde i det minste være et krav i anbudet om at anbyderne bør være fra samme fylke som anbudene er i, sier Daniel Backholm Andersen som er daglig leder ved Nordkapp Taxi.

Utfordringer

Dette er ikke den største utfordringen som de vil møte i de neste tre årene. Helse Finnmark og Pasientreiser har tatt ut kravet om at det skal være handikaptaxi/ rullestolbil tilgjengelig i deres kontrakter. Dermed har Nordkapp Taxi vært nødt til å parkere den handikaptaxien som de har.

– Anbudskontraktene er begrenset til å gjelde for fire biler. Nå er det slik at både Ferder Taxi som vant anbudet, og vi som skal drifte tilbudet skal kunne leve av dette. Den handikaptaxien som vi har tilgjengelig er ikke godkjent da den verken er hybrid eller elbil, samt at taksameterløsningen som er i denne bilen ikke er godkjent etter de nye forskriftene. Den blir derfor altfor dyr å ha drift, og er heller ikke etter kravene som er satt, sier han.

Se svarene fra Pasientreiser lenger ned i saken.

En ny bil koster 1.3 millioner. Dette er det ikke penger til, da anbudene er satt så lavt at det nesten er å kjøpe seg arbeid, forklarer lederen for Nordkapp Taxi.

– Vi har ikke mulighet til å bruke denne i dag slik situasjonen er. Dette er høyst beklagelig overfor de som har behov og krav på dette. En annen ting er at Helse Nord er forpliktet til å ha dette tilbudet på plass for de som benytter seg av pasientreiser, men dette har de altså tatt ut av kontraktene. Dette går direkte utover brukerne, slår han fast.

– Fraskriver seg ansvar

Andersen mener at dette er en helt bevisst måte å presse ned prisene på og på mange områder fraskrive seg ansvar fra Helseforetaket sin side.

– Ved å takke ja til å være underleverandør for Ferder Taxi som holder til i Tønsberg, har vi vært nødt til å gå ned i pris for å ha arbeid. Hvis vi skal ha handikaptaxien i drift, så taper vi mye penger.

Det har vært handikaptaxitilbud hos Nordkapp Taxi i over tjue år. Nå er dette tilbudet borte.

– Vi vet at Ferder taxi har vært i forhandlinger med Helseforetaket og de er villige til å forhandle, men ikke til å betale.

– Har aldri vært diskusjoner

Daglig leder ved stasjonen sier at det burde vært en klausul i anbudskontrakten om at de som kommer med anbud i det minste er i samme fylke. Dette av både samarbeidsgrunner og forståelsen av vær og vei her i nord. Hva tenker man om det utspillet?

– Det har aldri vært noen diskusjon om klausuler i avtalene om lokale tilpasninger eller ivaretakelse av de eksisterende tilbydere. Anbudsprosessen styres av Helse Nord, og er regulert av lov om offentlig anskaffelse og drosjenæringens nye løyveforskrift, der nye regler definerer Norge som ett løyvedistrikt. Det er dermed fritt for alle som har drosjeløyve å gi inn tilbud, sier Bjørn Erik Johansen, avdelingsleder ved Pasientreiser Finnmark.

– Finnmarkssykehuset har ikke hatt avtale med Nordkapp taxi. Avtalen har vært med Finnmark taxi, som har hatt Nordkapp taxi som underleverandør. Vi har nå avtale med Ferder Taxi, som har Nordkapp taxi som underleverandør.

Handikaptaxitilbudet er tatt ut av anbudskontrakten, dermed er dette ikke lenger et tilbud i Nordkapp fordi det blir for dyrt. Er det ikke viktig at man har et slikt tilbud for de som bruker pasientreiser?

– Rullestolbil er lyst ut i et eget anbud, dette er praksis i hele landsdelen. Vi har ikke fått tilbud på rullestoltransport fra noen leverandører i Nordkapp. Frem til rullestolbil er på plass, ber vi pasienter som har behov for tilrettelagt transport om å kontakte oss på 05515, sier avdelingsleder ved Pasientreiser Finnmark.

Det er krav om hybrid eller elbil til de kjøretøy som benyttes. Dette er ifølge næringen selv dyrt å anskaffe. Hvordan skal taxinæringen innfri disse kravene og samtidig kunne leve av dette?

– Det er avholdt møter med tilbydere der detaljer i kravspekk er gjennomgått. Det er ikke krav om elbil eller hybrid ved oppstart, men et ønske om bytte dersom dette er forsvarlig. Før et bytte til elbil eller hybrid er aktuelt, skal følgende være innfridd, sier Bjørn Erik Johansen og lister opp lang nok rekkevidde, kvalitet som ønskes og kjøretøyet skal ikke sette pasient eller sjåfør i fare som krav.

Har Helse Finnmark/pasientreiser laget anbudet slik at man kan presse prisen ned og som en konsekvens av dette at brukerne får et dårligere tilbud?

– Vi er forpliktet til å følge reglene knyttet til offentlige anskaffelser. Finnmarkssykehusets oppgave er å se til at tilbydere innfrir kravene i kravspekk, sier han og forteller videre at tilbudet om en egen rullestolbil/handikaptaxi er en egen avtale, som er lyst ut samtidig som de ordinære avtalene.

– Vi jobber med å få tilbudet på plass.

Kommentarer til denne saken