Den svaksynte altakvinnen (51) som kjørte på og drepte Vivi June Kristensen (64) 2. juli 2013 i Alta, må sone 30 dager i fengsel og får sertifikatet inndratt for tre år. Det ble resultatet etter ankesaken i Hålogaland lagmannsrett. Dommen ble forkynt tiltalte klokken 12:00 tirsdag.

Fornøyd med dommen

Kvinnen ble først frikjent i tingretten.

– Vi tar dommen til etterretning og er spesielt fornøyd med at lagmannsretten ikke legger noen skyld på avdøde, kommenterer de etterlattes bistandsadvokat, Kjetil Nilsen til iFinnmark.

Ingen erstatning

Det var også rettet erstatningskrav mot 51-åringen, ut fra tiltalen om grov uaktsomhet. På dette punktet ble imidlertid kvinnen frikjent.

– Det viktigste for oss var å få plassert skylden der vi mener den bør være. Det var ikke noe primært mål for oss at de etterlatte skulle få erstatning, avslutter Nilsen.

Brukte ikke briller

Kvinnen forklarte i retten at hun rett før påkjørselen ble blendet av et flash fra sola via en bil som svingte til venstre foran henne.

Jon Mjellekås var aktor i saken, mens Stein Rønning forsvarte kvinnen.

– Domfelte er selvfølgelig skuffet over resultatet. Hun ble frifunnet i tingretten, men vi registrerer at lagmannsretten har lagt til grunn en strengere bevisvurdering, og det har blitt avgjørende. Hun er fornøyd med at lagmannsretten har kommet til at det ikke er utvist grov uaktsomhet. Det spørsmålet er nå avgjort, sier Rønning, og viser til at akkurat dette spørsmålet ikke kan ankes videre. Andre momenter i saken kunne vært anket til Høyesterett, men det vil ikke komme noen anke fra kvinnen.

– Aktor la først ned påstand om 90 dagers fengsel i tingretten, justerte det til 60 dager, mens lagmannsretten kom til 30 dager, og dermed har man justert seg betydelig ned på straffenivået, sier Rønning.