Vil ha Banak som QRA-base for F-35-flyene

PORSANGER: Banak pekes på som et bedre alternativ på grunn av responstid.

PORSANGER: Banak pekes på som et bedre alternativ på grunn av responstid. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Aldrimer-redaktør Kjetil Stormark mener de nye kampflyene bør operere ut fra Banak flystasjon istedenfor Evenes.

DEL

I en fersk analyse på nettstedet Aldrimer.no, tar redaktør Kjetil Stormark til orde for å flytte både basen for kampfly og maritime patruljefly (MPA) vekk fra Evenes. Stormark mener Andøya bør bestå som base for MPA-virksomheten, mens Banak opprettes som QRA-base (Quick Reaction Alert, jour.anm.) i nord for F-35-flyene:

«Tunge flyfaglige stemmer har slått fast at verken F-35-kampfly eller maritime patruljefly bør operere fra Evenes flystasjon. I mine øyne bør Banak i stedet vurderes som QRA-base i nord for F-35, det er jo dit F-16 flyttes nesten hver gang russisk flyaktivitet øker betydelig, mens de maritime patruljeflyene bør operere fra Andøya flystasjon som i dag. Hver eneste dag kommer det fram nye opplysninger som forsterker inntrykket av at beslutningen om å lokalisere MPA-virksomheten til Evenes ble fattet på et særdeles dårlig informasjonsgrunnlag. På det området på Evenes som er tenkt brukt til MPA-base, finnes det i dag ikke en eneste kvadratmeter med flyoperative områder. Alt må bygges opp fra grunnen av»

– Kortere responstid og mer tid i lufta

Kjetil Stormark mener det både er geografiske og flyoperative elementer som gjør Banak aktuell som QRA-base i Nord-Norge.

– Man trenger ikke doktorgrad for å vite at Banak ligger lenger nord enn Evenes, fastslår Stormark innledningsvis, og fortsetter:

– Det gir jo norske kampfly lengre tid i lufta og kortere responstid med tanke russiske flyginger ut fra Kolahalvøya å velge en plassering lenger nord. Da kan vi være på ballen tidligere og være i lufta mye lenger.  

Seneste i april merket Lakselvs befolkning at den russiske bjørnen i aller høyeste grad har våknet fra dvalen. To F-16 fløy ut fra Bodø lufthavn og brøt lydmuren over Lakselv ute på et QRA-oppdrag.

I november kunne vi fortelle at norske jagerfly hadde blitt scramblet 54 ganger så langt i 2018. Aldri før har norske F-16 jagerfly i moderne tid blitt scramblet så mange ganger.

Et foretrukket alternativ

I perioder med vesentlig forhøyet russisk aktivitet pleier Luftforsvaret ofte å flytte kampfly til Banak for å operere derfra.

– Det viser seg gang på gang at Luftforsvaret har behov for å være lenger nord enn Bodø, sier Stormark.

Han mener også at Evenes har en del flyoperative begrensninger som ikke finnes på Banak. Han peker også på at opprettelsen av Evenes som kampflybase ikke var en militær beslutning, men resultatet av et politisk kompromiss.

– Det har vært en god bekymringer i det militære pilotmiljøet knyttet til Evenes, og Banak er både geografisk sett og flyoperativt mer spiselig. Praksis i Luftforsvaret viser også at Banak er et foretrukket alternativ, sier han.

Ved en russisk invasjon der Finnmark faller må man selvsagt trekke alle kapasitetene ut.

– Men i en første fase vil det altså være mer hensiktsmessig å ha en kampflybase lenger nord, fastslår Kjetil Stormark avslutningsvis.

Artikkeltags