[Avisa Nordland] Helseminister Bent Høie skal redegjøre for krisen i luftambulansetjenesten i Stortingets spørretime tirsdag klokka 10. Etter Høies redegjørelse blir det åpnet for innlegg fra øvrige partier.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) fikk en rekke spørsmål om helseberedskapen i Nord-Norge i Stortinget, men henviste til helseministeren.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet ville ha svar på hvor fornøyd Wara er med helseberedskapen i Nord-Norge for øyeblikket.

– I disse dager opplever vi en situasjon der ambulanseflyene i Nord-Norge blir satt på bakken etter en nærmest skandaløs anbudsrunde. Beredskapsmessig er dette svært alvorlig. Risikoen for at noen ikke får den hjelpen de trenger, er stor, sa Sps Marit Arnstad i den muntlige spørretimen.

– Hvordan ser statsråden på den totale beredskapen i Norge og særlig på den situasjonen som har oppstått i Nord-Norge når luftambulansen i perioder i praksis ikke fungerer? spurte hun.

Wara viste til at ansvaret for luftambulansetjenesten tilhører en annen minister, nemlig helseminister Bent Høie (H).

– Jeg er helt sikker på at vi tar situasjonen på det største alvor. Jeg vet at han jobber kontinuerlig med situasjonen, sa Wara.

– Det er ikke riktig for meg å gå nærmere inn på den situasjonen som har oppstått i Nord-Norge de siste ukene.

Justisministeren avviste at det snakk om noen ansvarspulverisering i saken. Statsråden la samtidig til at ingen fra regjeringen har sagt at man er fornøyd med helseberedskapen i Nord-Norge.

– Jeg har ikke opplevd at helseministeren prøver å skyve dette ansvaret over på en annen minister. Det som er beredskapsministerens ansvar på dette området, er å sørge for totalberedskapen.

I Stortingets spørretime onsdag, framførte Rødt-leder Bjørnar Moxnes hasteforslag på Stortinget om å annullere anbudet. Rødt ønsker å insource driften av ambulansefly.

Både Ap, Sp og SV kom tirsdag på banen med støtte til kravet fra Rødt om at luftambulansekontrakten brytes og at man heller forlenger avtalen med Lufttransport på ubestemt tid.

-  Vi vil høre redegjørelsen til helseministeren før vi konkluderer. Men jeg har ringt Bent Høie i dag og gitt ham tydelig beskjed om å sikre at beredskapen er god når det gjelder ambulanseflyene i nord, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad til NTB.

  • Dersom Krf støtter Rødts forslag, blir det flertall.
  • Dette blir ikke klart før tirsdag i neste uke

Dette er saken:

Lufttransport tapte i fjor anbudet på luftambulanseflyginger for britiskeide Babcock Scandinavian Air Ambulance.

Kontrakten har virkning fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet og har en verdi på nesten 2,6 milliarder kroner.

Dette til tross for at Lufttransport scoret høyere på kvalitet enn Babcock Scandinavian AirAmbulance AB (BSAA).

Det beste tilbudet fra Lufttransport FW AS var 11 prosent dyrere enn det vinnende tilbudet. Dette utgjør ca. 47 millioner kroner per år.

Forskjellen i pris, er i all hovedsak basert på at BSAA tilbyr lavere lønn og dårligere pensjonsbetingelser enn Lufttransport.

Det ble heller ikke stilt krav i anbudet om at de ansatte i Lufttransport skulle bli med over til Babcock.

Dette har ført til at mange piloter i Lufttransport, allerede et år før kontrakten går ut, har sluttet i selskapet, eller er på vei til å søke seg bort.

Dette har igjen ført til at mange ambulansefly er satt på bakken den siste tiden.

For å avhjelpe situasjonen har det nå blitt leid inn fly fra Sverige for å sørge for god nok beredskap i Nord-Norge. Regningen, som kan beløpe seg til millioner av kroner, vil etter all sannsynlighet bli sendt til Lufttransport. Dette kan få konsekvenser for selskapet.